Nog slappat, dags att jobba

Denna dagen är för många den sista dagen på den så kallade semesterperioden. Det är dags att börja arbeta igen. Hösten är snart över oss och med den utmaningar som måste hanteras på olika vis. Det finansiella läget är förvisso kärvt både i Finland, i Sverige och på Åland men vi får inte låta sådant förmörka humöret och viljan att komma vidare. Det kommer att bli utmanande för många men belöningen kommer att på sikt bli ett bättre Åland för alla.

Min förhoppning är att vi ska kunna närma oss de olika hindren längs vägen mot framtiden med öppna ögon och en vilja som är stark men inte kompromisslös.

Ha en skön söndag och en bra arbetsvecka!

”Nähörnigubbar, det är dags att börja göra något igen. Här kan vi inte dra hela dagen.”

Kommentarer

Populära inlägg