Kunden har alltid rätt

Vision 12

Klimatsmart och gröna byggnader är framtiden. Mariehamn måste organisera planeringen bättre än i dag när det gäller byggnation, fastighetsförvaltning och stadsutveckling. Endörrsprincipen ska gälla vid kontakt mellan stadens medborgare och förvaltning.

Kommentar: Det är inte kundvänligt som det är i dag med en byggnadsinspektion och stadsarkitektkontoret i stadshuset och Tekniska verken två kilometer därifrån. Detta måste faktiskt lösas, omtanken om kunderna (stadsborna) är viktigare än bekvämligheten för förvaltningen.

Det är aldrig svårare än så här och i Mariehamns stads fall är det lika enkelt. Kundnyttan kommer först, resten sedan.

Kommentarer

Populära inlägg