Vinsten av att hjälpa tidigt

Ju tidigare man identifierar ett problembeteende bland barn, desto enklare är det att justera detta beteende. Det är inte bara bra för den berörda individen. Samhället får tillbaka sina insatser sju gånger om visar forskningen. 

Bland annat detta berörde Kristin Marklund vid en föreläsning som jag lyssnade till i går eftermiddag. Hon förklarade logiskt och kristallklart vikten av att så tidigt som någonsin möjligt gripa in och rätta till skadliga beteenden. Förebyggande insatser är alltid att föredra på samma vis som vi alltid sagt stämma i bäcken hellre än i ån.

Hon pekade på vikten av att använda metodik och instrument i arbetet med att upptäcka barn som far illa. För att understryka det nödvändiga i just detta utmanade hon publiken med så kallade självklara exempel där det visade sig att det vi som satt där uppfattade inte alls stämde. Det var en uppfriskande övning! Det självklara är bara klart för en själv. Vi drar till mans och kvinns ofta slutsatser långt innan vi egentligen har alla fakta på bordet.

Vad ska man då göra för att stärka barn i deras självkänsla? Svaret ligger ofta hos föräldrarna. Svaga och osäkra föräldrar skapar svaga och osäkra barn. Dagens föräldrar har ofta fullt upp med att förverkliga sig själva vilket sker på bekostnad av barnen som förlorar den nödvändiga grundtryggheten.

Kristin Marklund:
”Det har visat sig framgångsrikt att utveckla föräldraterapeuter till vuxna med barn mellan tre och tio år. De utbildar föräldrarna i att förstärka barns positiva beteende genom rollspel, lekar övningar och mycket annat. Forskningen visar entydigt på bra resultat om detta genomförs.”
Att göra detta brådskar. I dag sträcker sig köerna till åländska skolkuratorer långa. Allt fler unga lever allt bräckligare och begriper inte alltid själva vad det handlar om. Barn kan inte vänta på att vuxna ska bli färdiga. Detta föräldrastärkande arbete ska ske redan i förskolan och på dagis, de platser där morgondagens vuxna skapar sina värderingar för resten av livet.

Eller som en så kallad problemunge citerades:
”Kämpa för mig. Det är ingen som gjort det och jag klarar det inte själv.”
Eller:
”Kommunen borde skicka sina föräldrar på läger. Man måste lära dem förstå sina barn.
Denna konferens var intressant på många sätt. Inte minst satte den fingret på den komplexa frågan om jämställdhet som ska debatteras i lagtinget nästa vecka. Men det återkommer jag till i morgon!


Föreläsaren Kristin Marklund lyfte fram flera olika och högintressanta exempel på hur tidiga åtgärder kan spara massor av pengar till samhället. Mer finns att läsa här. (Sorry för den usla bilden, auditoriet i lagtinget är ingen höjdare...)

Kommentarer

Populära inlägg