Visst ska man äta fisk

Och plötsligt blev detta en fiskblogg också! Som livet i sig självt är verkligheten oförutsägbar. Från landskapets egen fiskeribyrå fick jag häromdagen följande tips som jag vill dela med mig av. Det handlar om vilka fiskar man kan ät med gott samvete. Enligt tipset ska man följa rekommendationerna i WWF:s fiskeguide där olika fiskar listas i olika kategorier; Grönt för fisk man får äta, gult för arter man bör vara försiktig med och rött för fisk man inte ska äta.

”Ur listan framgår att man inte ska äta av våra lokala fiskar, undantaget vassbuk (skarpsill) och skrubbskädda (flundra) och om man väljer abborre eller gädda skall den inte komma från havet utan från någon av våra insjöar. Listan är således inte framtagen för våra lokala bestånd.

På Åland övervakas fisket och fiskbestånden av fiskeribyrån som årligen följer upp variationerna för de lokala bestånden. Förutom att byrån årligen genomför provfisken speciellt inriktade på abborre och gös följer man även gäddstammen via märkningsförsök i samarbete med lokala sportfiskare. På basen av de uppgifter som framkommer i arbetet regleras det åländska fisket för att anpassas till resurserna. Av den orsaken har landskapsregeringen bl.a. reglerat fisket av gös så att gösen är fredad under perioden 1.6 – 25.6. Det har även fattats beslut om att höja minimimåttet för gädda från 42 till 55 cm. Beträffande siken så förstärks bestånden genom stödutplanteringar. Dessa åtgärder är tagna för att bibehålla våra fiskbestånd på en fortsatt hög nivå.

För aktuella åländska minimimått, fiskeregleringar och provfiskeresultat se fiskeribyråns hemsida. Enligt fiskeribyråns bedömning är fiskbestånden på Åland i sådant skick att det uttag som sker idag är hållbart och det finns inga skäl att välja bort åländsk fisk från våra matbord. Detta gäller även den lilla mängd Östersjölax som fiskas inom den kvot som Finland, inklusive Åland, årligen tilldelas och således är en lagligt fiskad fisk. Beträffande den lokalt odlade fisken bör man notera att även den uppfyller alla krav för att vara med på matbordet. För dem som har tillgång till kräftvatten med flodkräfta finns det inte heller skäl att ha dåligt samvete om man måttfullt utnyttjar sina fiskemöjligheter. Att flodkräftan rödlistas i övriga världen beror på att man låtit kräftpesten förstöra bestånden genom utplantering av signalkräftor.

Sammanfattningsvis kan konstateras att man med gott samvete kan äta våra åländska fiskar så som abborren på bilden.”
Abborrfilé stekt i smör med en stänk citronpeppar. Mer behövs inte för att en människa ska må bra!

Kommentarer

Populära inlägg