Hälsningen till rektorn

I går var det högtidlig installation av Högskolan på Ålands nya rektor Johanna Mattila. Det blev en solenn tillställning med härlig musik, god stämning och läckert fika. Jag hade nöjet att säga några ord till den nya rektorn och de föll ungefär så här:

Kära Johanna Mattila, välkommen till Åland och vår högskola. Mina förväntningar är huvudsakligen två, jag vill att du ska växa och att du samtidigt gör Högskolan på Åland starkare. Det är två rätt tydliga mål och de är bra på det sättet att lyckas man med det ena blir det andra en konsekvens av det första.

Vi känner inte ännu varandra men det är lätt att råda bot på i vårt lilla och ambitiösa samhälle. Här är det lätt att dra nytta av andras färdigheter och svårt att inte låta sig påverkas; på en rad olika sätt. Småskaligt är inte alltid starkt men när det gäller kunskap och tankekraft är det inte storleken på populationen som är avgörande utan spänsten i idéerna. Här kan högskolan och dess personal och kunder, förlåt studeranden, spela en avgörande roll.

Jag kan inte hjälpa det men det känns rätt udda att stå här och försöka komma med goda råd till en ny rektor som är såväl filosofie doktor som docent och därmed antagligen redan har lyssnat till fler goda råd än de allra flesta av oss. Ändå kan jag inte låta bli. Jag är sedan i går ordförande för lagtingets finans- och näringsutskott och i mitt och de övriga lagtingsledamöternas uppdrag ingår att stifta de lagar som utgör grunden för den åländska självstyrelsen. Dessa lagar skapar ramen för vad vi får och inte får göra i samhället men det stannar inte där. Som lagtingets näringsutskott ska vi också bereda mark för de affärsidéer som vi ännu inte känner till men som ska utgöra basen för morgondagens välstånd. Ungefär som vilken högskola som helst, vi jobbar mot en framtid som per definition är okänd.

I detta uppdrag behövs alla goda krafter och inte minst Högskolan på Åland spelar en central roll. Åtminstone borde den göra det och vara det intellektuella nav som alla samhällen behöver. En stark högskola är en garant för tankemässig höjd, analytiskt djup och idémässig bredd men för att bli det krävs massor av arbete och, faktiskt, marknadsföring.

Det räcker inte längre med att bara vara duktig på det man gör, minst lika viktigt är det att kunna berätta om det. Eleverna är inte bara elever, de är våra kunder och dessa har som bekant alltid rätt; även när det har fel. Jag tror att det är av största vikt att skapa utbildningar som är anpassade till arbetslivet och de digitala möjligheter som i dag är allas vår vardag.

Jag hoppas att Högskolan på Åland framöver ska bli Nordens främsta och mest flexibla högskola och att Mariehamn ska bli en stad som lockar till inflyttning. När det gäller till exempel sjöfarten finns det enligt min mening ingenting som hindrar Alandica Shipping Academy, som samlar hela den åländska sjöfartsutbildningen, att bli bäst i Östersjön, Norden, Europa och världen.

Detta kan vi göra med stöd i vår historia, vår självstyrelse och lagstiftning, pragmatism, en orädd kultur och entreprenörskap. På Åland har vi snart Östersjöns modernaste bryggsimulator. Vi har mjukvara i form av personal, hårdvara i form av lokaler och en närhet till branschen som kan översättas i meter, snarare än mil. Det råder en enorm efterfrågan på utbildat sjöfolk runtom oss och särskilt distansutbildningar är något som kommer allt tydligare. Allt detta innebär möjligheter för vår högskola i form av arbetsplatser.

Kära Johanna Mattila, välkommen till en högskola som har precis alla förutsättningar att göra skillnad. Jag hoppas detta kan bli verklighet och att hela Mariehamn kan bli ett campus som skapar tillväxt, inflyttning och hållbara lösningar inte bara för oss utan för hela världen!
Nya rektorn Johanna Mattila har ett tufft, viktigt och utmanande uppdrag framför sig.
Kommentarer

Populära inlägg