BSPC-styrelse möttes på Åland

Åland agerar president för Baltic Sea Parliamentary Conference fram till den stora Östersjökonferensen som ordnas i Mariehamn nästa höst. Det innebär bland annat möten inom den så kallade Standing Committe som utgör en ständig styrelse för organisationen. Senaste fredag kom några av dess medlemmar till Åland för att diskutera gemensamma frågor och planera för nästa års konferens.

Från åländsk sida passade vi på att berätta om det omfattande integrationsarbete som utförs i landskapet. Flyktingkoordinatorn Johanna Fogelström och Medisrektorn Siv Ekström delade frikostigt med sig av erfarenheter och råd kring hur vi på Åland jobbat med att involvera nyinflyttade i samhället. Ett riktigt bra exempel på det är för övrigt polacken Karol Silwa som flyttade hit för fyra år sedan och i dag bor i Jomala tillsammans med sin fru som också hon är från Polen. Så ska integration gå till!

Siffrorna som presenterades är tänkvärda; 1/3-del av de som bor på Åland är födda någon annanstans. Befolkningsutvecklingen som gått från 24.604 personer (år 1990) till 29.214 (2016) är nästan uteslutande ett resultat av inflyttning. 64 olika språk finns registrerade på Åland.

Förutom de mer formella ärendena bjöds vi även på en kulturell spaning av danske riksdagsledamoten Karin Gaardsted som granskat fenomenet e-sport, alltså avancerade ”tv-spel” som sysselsätter 385 miljoner människor i världen; mest unga män. Vi pratar om världens snabbast växande publiksport och något som till och med olympiska kommittén har ögonen på. En gängse uppfattning är att utövarna är lata tonåringar som sitter i mörka källare. Ingenting kan vara mer fel. E-sport utvecklar hjärnan på ett sätt som få andra aktiviteter gör; man stärker sin koncentration, laganda, reaktionsförmåga och skapar dessutom ett strategiskt tänkande. I Danmark har man nått så långt att folkhögskolor arrangerar studier enkom inriktade på just e-sport. Som vanligt tänker jag att dagens ungdom alltid är lite klokare än gårdagens.

Detta kan vara nyttigt att tänka på innan man klagar alltför mycket på Playstation.
Några av folkvalda Östersjöpolitiker på plats i Ålands lagting: Janis Vucans (Lettland), Carola Veit (Hamburg), Alexey Veller (Ryska statsduman), Jörgen Pettersson, Bodo Bahr (generalsekreterare, Tyskland), Karin Gaardsted (Danmark) och Tatiana Kusaiko (ryska federationsrådet).

Östersjökonferensen på utflykt till Kastelholm och en redogörelse över den svenska och åländska historien.

Guiden Geir Henriksen tog oss runt i Bomarsund och levandegjorde den fantastiska historia som förenar Åland och Ryssland.

Lite svag bild kanske men längst fram kan man se Johanna Fogelström och Siv Ekström som berättade om det åländska integrationsarbetet.

Kommentarer

Populära inlägg