Därför vill C utreda tunnel till Föglö

Den åländska skärgårdstrafiken är kraftigt eftersatt i fråga om reinvesteringar. Tonnaget som används är överårigt och beroende av fossila bränslen vilket framledes är utmanande. Därför vill Centerns lagtingsgrupp gå vidare med geologiska undersökningar för att mer exakt kunna beräkna priset på en tunnel mellan Svinö i Lumparland och Degerby på Föglö. När denna fasta förbindelse förverkligas stöper det om hela vår skärgårdstrafik och gör den billigare, säkrare och miljömässigt mer hållbar; samtidigt som Åland blir större. Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt från första början. Dessutom skulle tillgängligheten till vår unika skärgård förbättras vilket stärker hela Ålandsbilden för såväl ålänningar som besökare. Målet är att finansiera investeringen med hjälp av extra anslag som är en del av den ekonomiska lösningen mellan Åland och Finland, vid sidan av avräkningssystemet. Detta är enligt vår mening en lösning som är långsiktigt hållbar och för att komma vidare i utvecklingen är det dags att agera, något vi vann starkt stöd för i senaste val. Vi är såklart besvikna över våra regeringskollegers kappvändningar (i förhållande till regeringsprogrammet) och vi är överraskade att det liberala oppositionspartiet röstade mot och ner sin egen finansmotion som skulle gjort provborrningar möjliga. Detta kan vi bara tolka som att det aldrig handlade om hela Åland utan snarare var ett spel för galleriet vilket absolut aldrig leder till utveckling; heder till liberale ledamoten Rainer Juslin som höll kursen i kaoset! För Centerns vidkommande står vi fast vid att göra hela Åland större och vi fortsätter arbeta för det. Åland behöver tillväxt och en samhällsekonomi i balans, inte småaktiga partipolitiska tjuvnyp.

Kommentarer

Populära inlägg