God Jul till alla vänner!

Det återstår tre dagar till julafton och spänningen är självklart olidlig! Så här på fredagsmorgonen är det en intensiv vecka som passerat. Ålands Sjöfarts fjärde nummer för året har distribuerats och det är dags att snart utlysa julfrid.

I lagtinget har debatten kring regeringsprogrammet som kan läsas på denna länk gått hög men nu är allt som vanligt, programmet är godkänt och karavanen gungar vidare.

Jag har också under veckan haft en stora förmånen att sätta sista punkten på det arbete som ”Bomarsundsgruppen” utfört det senaste året och som ska mynna ut i ett splitternytt besökscentrum som ska stå klart den 9 juni 2022. Då ska vi äntligen på ett tydligt, inbjudande och pedagogiskt sätt berätta vår fantastiska historia som började med krig och slutade med evig fred.

Önskar alla mina läsare en utomordentligt god jul, tackar för förtroendet i samband med valet och lovar fortsätta arbeta för allas bästa även nästa år.

God Jul.

Så här löd anförandet i samband med debatten om regeringsprogrammet:

Talman,

vi börjar med det viktigaste – Centerns lagtingsgrupp står till 100 procent och lite mer bakom det regeringsprogram som ska leda Ålands regering de kommande fyra åren. Vi har självklart deltagit aktivt i arbetet med att ta fram programmet och ska nu tillsammans med Obunden Samling, Moderat Samling för Åland, Hållbart Initiativ och Ålands framtid göra vårt yttersta för att visionerna och planerna ska förverkligas. Detta ska bland annat ske med hjälp av fokus på konkurrenskraft med stöd av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Som bekant var det något som detta lagting redan hösten 2014 enhälligt gick in för. Nu gäller att målmedvetet fortsätta det arbetet. Hållbarhet är en konkurrensfaktor när det gäller företagsamhet och att locka besökare och inflyttare till Åland.

Regeringsprogram är trubbiga instrument, framtiden är i dag alldeles för komplex för att man säkert ska kunna säga hur allting kommer att bli. Det har väl aldrig varit enkelt men ett faktum är att vi har många och svåra frågor att hantera; exempelvis hur vi ska skapa framtidstro i skärgården, vad som händer med självstyrelsen i förhållandet till ett mer finskspråkigt Finland, klarar de åländska kommunerna sina uppgifter, när ska KST vara klart och så vidare. Dessa frågor är komplexa utmaningar som saknar enkla svar och därför är tillsammansskapet som genomsyrar detta regeringsprogram av största vikt. Åland är litet och ålänningarna få och ska vi lyckas hantera svåra frågor är det nödvändigt att skapa gemenskap och framtidstro. Det har vi gjort i detta regeringsprogram.

Några saker som förtjänar lyftas fram extra tydligt en dag som denna är känslan av vi-samhet i det gedigna programmet. Vi ska utveckla självstyrelsen på egna villkor, det är vi skyldiga såväl våra företrädare som de som i dag är unga och i framtiden ska forma sin egen vardag i vårt landskap. Vi ska fortsätta kämpa för det svenska språket, självklart på Åland men också i övriga Finland. Vi ska fira självstyrelsens första hundra år på ett sätt som inte stannar här utan som ska höras och synas överallt. Jubileet är en stark grund för att kunna berätta om vilken underbar plats Åland de facto är. Åland är ett konkret och internationellt känt exempel på konfliktlösning som vi borde bli ännu bättre på att lyfta. Åland är en plats där krig upphör och fred tar vid, sådana förebilder kan världen aldrig någonsin få nog av. Åland erbjuder världens bästa vardag och här syns alla människor. Vi har sjukvård i världsklass liksom utbildning, föreningsliv och allt annat som skapar trygga människor.

När Åland blir 100 år ska detta märkas i alla våra kanaler. Då ska till exempel det nya Bomarsundscentret stå klart och då ska vi ännu tydligare än hittills berätta om vilka vi är och varför fler borde flytta hit eller i vart fall hälsa på. Den åländska historien är spännande, omtumlande och på riktigt och med hjälp av den berättelsen ska vi inspirera vår omvärld.

Regeringsprogrammet präglas av Centerns syn på regionalpolitik, initiativkraft, omsorg om våra resurser och en inkännande borgerlighet där individens initiativkraft och förmåga att hantera sitt eget liv hyllas samtidigt som vi skapar ett sammanhang där det finns beredskap att hjälpa och stötta när det behövs. I ett friskt samhälle ska ingen behöva bli efter. Programmet innehåller strategiska åtgärder för konkurrenskraften, välfärdsutvecklingen, folkhälsan, sysselsättningen, utbildningen, kompetensutvecklingen, hållbar tillväxt, miljö och mycket mer. För att detta ska bli verklighet krävs ett starkt och modigt näringsliv som erbjuds samma förutsättningar som företagen i våra kringliggande regioner. Därför är det viktigt att i alla sammanhang lyfta sjöfarten och det övriga näringslivet som utgör kraftkällorna i utvecklingen. Det handlar om att föra en aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik för att stärka framtidstron och uppmuntra till investeringar. I den mån vi i dag skapat ett för snärjigt regelverk utgår centergruppen från att alla ansträngningar görs för att komma tillrätta med detta. Det ska vara enkelt att starta företag och göra affärer.

För Centern är företagandet det som skapar tillväxt och håller hela Åland levande. Det handlar om högteknologi, IT, olika former av industri och en uppsjö av tjänsteföretag som levererar produkter för vår omvärld och tar hem pengarna till Åland. Jordbruksklustret sysselsätter 1.300 personer och exporterar 80 procent av det som tillverkas. Det finns en stor efterfråga och varorna är hälsosamma och näringsrika. Ändå är det ett faktum att väldigt många av våra jordbrukare dras med extremt svag lönsamhet vilket inte är hållbart. Inför framtagandet av nästa landsbygdsutvecklingsprogram är det därför väsentligt att stöden riktas till aktiva jordbruk med fokus på produktion, sysselsättning, miljöanpassning, förädling, diversifiering och lönsamhet. När det gäller att driva företag kan detta sammanfattas till produktion, marknad och lönsamhet. Dessa värdeord får man aldrig glömma bort när det gäller att bygga företag.

Vi måste också vara så ärliga att det är med regeringsprogram som med mycket annat. Det handlar om färskvara och därför är det viktigt att hålla programmet friskt och vitalt och vara redo att ändra kartan när verkligheten byter skepnad. Man ska förtöja för storm och hoppas på sol och med det i beaktande aldrig släppa målsättningen att göra hela Åland mer attraktivt för alla.

Från Centerns sida understryker vi också vikten av att betrakta hela Åland som vi. I geografisk och i regionalpolitisk kontext är vi ibland definierade som stad, landsbygd och skärgård. I verkligheten är vi alla ålänningar. Det får vi aldrig glömma bort, särskilt inte när det gäller infrastrukturella frågor. Det ligger i allas intresse att göra Åland större och mer tillgängligt och därmed attraktivt för besökare. Då kan vi inte förlita oss på att det som tagit oss hit också tar oss framåt. Från Centerns sida stöder vi varmt tankarna kring att i skyndsam ordning utreda en tunnel mellan Svinö och Degerby. Det är dags att betrakta framtiden på ett annat sätt än hittills och att själva ta ansvar för hur det ska gå.

I finansiell mening råder det ett så kallat strukturellt underskott när det gäller förhållandet mellan intäkter och utgifter i den åländska budgeten. Det är sant men också inte. Inom ramen för den åländska ekonomin finns oerhörda tillgångar i form av Paf, Posten, Fastighetsverket, ÅHS, i viss mån pensionsfonden, och så vidare. Dessutom är Åland ett samhälle som skapar trygghet och framtidstro för alla som valt att bosätta sig här. Det är inget strukturellt underskott, det är ett fantastiskt överskott för en självstyrelse som inte ens har 100 år på nacken. Vår likviditet är från tid till annan ansträngd men vår soliditet och kraft att sköta framtiden är stor – särskilt när vi gör det tillsammans.

Detta regeringsprogram har ett unikt och starkt stöd i detta parlament med åtminstone 20 av våra 30 platser. Åland är redan världens bästa plats att bo på och leva i, nu ska vi göra det ännu bättre. Tillsammans.

På Youtube kan man se hela baletten från i måndags då regeringsprogrammet debatterades, följ länken nertill. Mitt anförande börjar vid 1:47:00 ungefär och varar kanske tio minuter:
Kommentarer

Populära inlägg