En hyllning till sjöfarten

Inledningen av denna vecka tillbringades i Oslo då Östersjökonferensen BSPC möttes för sitt årliga möte där stater och regioner drar upp de politiska linjerna för en bättre vardag i och kring Östersjön. Här finns mer att läsa om själva mötet.

Åland är med i BSPC och har lika stark röst som alla andra. Det bevisade i fjol då Åland för första gången fick ordförandeskapet för hela organisationen och därmed kunde påverka ton och agenda i samtalen och sätta dagordningen för den stora konferensen i lagtingsbyggnaden

En stor del av mitt liv har jag företrätt Åland i internationella sammanhang. Dels inom öspelen och dels inom BSPC. I det senare är jag sedan några år tillbaka maritim rapportör med uppgift att varje år ställa samman en rapport över tillståndet inom shippingen i Östersjön. Det är en ambitiös sammanställning som man kan läsa på den här länken.

I samband med att sjöfartsrapporten presenterades sade jag följande (sorry, på engelska, hinner inte översätta):

Dear friends, let me be frank with you – I want you to read our maritime report that you will find on our website. It is an important document which will help you understand the world and I will tell you why.

Shipping make the world go around. Thanks to dedicated shipowners and brave and professional seafarers we are able to buy cars that has been manufactured in Japan and cellphones produced in China. We can eat fresh bananas every day, if we so choose, and healthy vegetables wherever we might be in the world. Thanks to the people and the vessels in the offshore-industry Norway is a wealthy country and with the help of sophisticated maritime infrastructure you can travel wherever you want at a reasonable cost. Shipping is life and our oceans are something that connects us all and make our world smaller and in fact better. Trade is life and without ships there would be no trade.

One of the purposes of the Baltic Sea Parliamentary Conference is to make the Baltic Sea Region a role model for the rest of the world when it comes to ecological and economical standards and quite a few other areas. That is brave and inspiring and something we all should aim at: to become a little bit better every day. As parliamentarians we are able to change policies, BSPC is the thinktank that can make governments act. In shipping we have succeeded. Not only BSPC but together with other policymakers such as International Maritime Organization and different international bodies the Baltic Sea today can be described as a small sea with great ambitions.

In this report on developments in Integrated Maritime Policy you will learn more about blue biotechnology, how the vision amongst the scientists are aiming to become reality amongst sailors. It has not been printed but you will find it on the website and it will change the way you look at maritime businesses. Europe make difference. Roughly 90 % of world trade is carried by ships. 76 % of the EU’s external trade is shipped by sea, and European shipowners control 40 % of the world’s fleet. Quite a few of them are frequent guests in the Baltic Sea.

In our work we have taken part in numerous conferences and meetings where the shipping industry identifies challenges in order to change to the better. The shipping companies have historically lived a life far from transparency, what happened at sea stayed at sea. That is not the case nowadays. Stronger regulations have improved the transparency and also pushed the development into a greener and more sustainable future. In the report there are more to read about the bold initiative from IMO which will reduce the emissions from shipping dramatically, despite the fact that the goods transported will increase worldwide. The decision from IMO means that the Green House Gases from shipping should peak as soon as possible and to reduce the total annual GHG emissions by at least 50 % by 2050 compared to 2008, while, at the same time, pursuing efforts towards phasing them out entirely.

Highlighted areas in our report are also gender equality, safety, sustainability, automation, digitalization, sulphur cap, blue growth and marine litter. All of that will change the reality in shipping to the better. We see for real what we have dreamt of in many years. The IT-generation meets the old school shipping industry and miracle will take place. We are there today and the use of dirty fuel is soon to be old and the future brighter. There are still a long way to go but in shipping the first and most important steps have been taken.

The Baltic Sea Region (BSR) is a vital part of the global maritime industry. Since 2015, the Baltic became a part of the Sulphur Emission Control Area (SECA), where only low-sulphur fuel or scrubbers are allowed. In 2020, the rest of the world will follow, which puts the operators in the Baltic Sea in a good position in terms of technical knowledge. The cluster is vital for the economic and social development in the BSR and the rest of the world. The Baltic Sea Region have together with the North Sea been the role model we so dearly would like it to be. We are not perfect, very few are, but as long as we are a little bit better than the rest of the world it is good enough!


Finally let me express my sincere thanks to my collegue as Maritime Rapporteur Jochen Schulte and our Secretary Ms. Carmen Holhlfeld from the Landtag Mecklenburg-Vorpommern who in a professional manner have structured loads of information into a comprehensive and instructive report. I started with stating that shipping makes the world go around. By reading this report I assure you that your understanding of the maritime world will be deeper and that you will look at ships at sea with greater respect. They are certainly one of the solutions to the eternal question: how do we act more sustainable?

SÅ HÄR LYDER PRESSMEDDELANDET SOM SKICKADES UT EFTER MÖTET:

Baltic Sea Parliamentary Conference Oslo 25-27 August 2019

De samlade staterna och regionerna runt Östersjön har under början av veckan mötts i Oslo för att diskutera gemensamma angelägenheter med fokus på åtgärder för ”Clean Oceans and The Future of Working Life” in Oslo. På plats bland de cirka 200 parlamentarikerna var Ålands lagtings BSPC-delegation med ordförande Jörgen Pettersson, viceordförande Annette Holmberg-Jansson, ledamöterna Sara Kemetter och Ingrid Zetterman samt delegationssekreteraren Sten Eriksson.

Mötet resulterade i en resolution med sammanlagt 32 olika förslag som nu skickas till samtliga regeringar för vidare åtgärder. Bland frågorna som ska hanteras vidare finns

-       Fortsätta arbetet för fredliga lösningar på svåra problem, gärna med Ålandsexemplet som modell. Detta har till exempel lyfts allt oftare av medlemmar i den ryska duman som en möjlig lösningsmodell för Ukraina/Krim-krisen.
-       ReGeneration2030-konferensen som arrangerades i Mariehamn senaste helg nämndes flera gånger och hyllades som ett gott exempel för alla regeringar.
-       Framtidens arbetsliv måste diskuteras, vad betyder t.ex. digitaliseringen för moderna och framtida arbetsplatser och att arbetskraft är något som måste vårdas.
-       Plastavfall är ett gemensamt problem för alla Östersjöstater och något som ska hanteras gemensamt och internationellt.
-       I södra Östersjön är gamla ammunitionslämningar ett dagligt och svårlöst hot. BSPC-staterna är överens om att det måste till konkreta åtgärder för att inleda ett omfattande bärgningsarbete av lämningarna från krigen.
-       Fortsätta ett nära samarbete med systerorganisationen (på regeringsnivå) CBSS för att koordinera åtgärder som gynnar alla, till exempel hållbar turism och en renare sjöfart.

Jörgen Pettersson som fram till och med mötet i Oslo var BSPC:s vicepresident agerar också sjöfartsrapportör och levererade en fyllig rapport på 78 sidor som redogör för shippingens betydelse för hela Östersjön.
”Sjöfarten genomgår just nu en enorm förändring i och med att övriga världen efter årsskiftet måste göra som vi i Östersjön gjort sedan 2015 och övergå till lågsvavliga bränslen. Sjöfarten gör att hela världens handel fungerar och genom att skapa miljövänligare transporter är världens alla fartyg en lösning snarare än ett problem”, sade Pettersson.

Åländska BSPC-delegaten Sara Kemetter är rapportör för temaområdet hållbar turism runt Östersjön. Arbetet har gått ut på att kartlägga hur det ser ut i dag och på vilket sätt länderna runt Östersjön kan nå större hållbarhet och miljövänlighet i framtiden:
”Arbetet kring hållbar turism där hela Östersjöregionen är involverad har varit givande. Vi vill hitta gemensamma lösningar för näringslivet och miljön att samarbeta för att kunna få hela regionen att blomstra.”

Kemetter lyfte också den åländska demilitariseringen och neutraliseringen som frekvent hyllas även av andra deltagare. Det åländska exemplet nämns allt oftare som ett sätt att skapa fred i konfliktdrabbade områden som Ukraina, Krim osv.

Annette Holmberg-Jansson underströk behovet av framtidens arbetsplatser och allt tyngre krav på arbetsgivarna.
”Allt handlar inte längre bara om pengar utan minst lika mycket vilka möjligheter till personlig utveckling som morgondagens arbetsgivare är beredda att bidra med. Vi måste som samhälle stå redo för helt nya krav från arbetstagare.”


Nu tar Litauen över ordförandeskapet och konferensen som nästa år hålls i Vilnius, efter det står Sverige på tur.

Jörgen Pettersson blickar tillbaka på tre högintressanta år i ledningen för BSPC och är nöjd med att Ålands ställning stärkts inom gemenskapen kring Östersjön.

På denna bild finns parlamentariker från alla de länder som har gräns mot Östersjön. Här formas visioner och strategier vilka blir verklighet via de olika ländernas och regionernas regeringar. BSPC har sedan 1991 varit med och skapat ett bättre samarbetsklimat i hela Östersjön. Oslo, 25.8.2019.


Den åländska BSPC-delegationen på plats i Oslo. Från vänster undertecknad, viceordförande Annette Holmberg-Jansson samt medlemmarna Ingrid Zetterman och Sara Kemetter.

Så här kan det se ut när resolutioner blir verklighet. Runt bordet sitter representanter från hela Östersjön och här är Ålands röst lika stark som alla andras, även om de heter Tyskland eller Ryssland eller Finland eller Sverige.

Kommentarer

Populära inlägg