Visst kan Åland inspirera!

Effekterna av att bjuda på sig själva och ta varje tillfälle i akt att berätta om Ålandsexemplet låter inte vänta på sig.

Ålandsvännen Atins Lejins blev inspirerad av BSPC-konferensen och lanserar Ålandsexemplet som en lösning på Krimkrisen.
Hemkommen till Riga från den stora BSPC-konferensen på Åland förra veckan satte sig parlamentarikern Atis Lejins framför kameran. På sin Youtube-kanal, som ni kan se här, leverade han ett förslag till lösning på den svåra konflikten mellan Ryssland och Ukraina beträffande Krim. Ålandsexemplet satte fart på kreativiteten och är ett talande exempel på diplomatiska landvinningar. I samband med den stora BSPC-konferensen på Åland förra veckan kan vi räkna upp flera andra liknande insikter hos våra besökare.

Deltagandet i och presidentskapet för BSPC är ett utmärkt tillfälle att berätta om Åland. Vilka vi är, varifrån vi kommer och hur Ålandsexemplet skapat stabilitet och en bättre värld. Detta kan vi bara göra genom att möta människor på riktigt och göra dem bekväma. Inom den åländska delegationen har vi oförtröttligt berättat om vårt Åland på alla språk vi kan och några vi inte riktigt behärskar. Det är alltid lika uppskattat. Svenskan är vår grund och vår identitet och gör det möjligt att bjuda på oss själva i alla tänkbara sammanhang.
Ålands BSPC-delegation, från vänster Sara Kemetter, Ingrid Johansson, Jörgen Pettersson och Annette Holmberg-Jansson. Foto: Christina Gestrin.
Alla som på olika sätt bidrog i konferensen, visade upp ett åländskt

värdskap när det är som allra bäst. I gengäld har vi i dag fler vänner än vi hade innan. Genom att vara utåtriktade och informativa (och framför allt trevliga!) gör vi självstyrelsen starkare i både Finland och runtom.

Alldeles särskilt med tanke på vårt förhållande österut är det nödvändigt att lyfta fram vår autonomi i ett internationellt sammanhang och därför var det viktigt att president Sauli Niinistö, minister Kimmo Tiilikainen och kanslichefen Paula Lehtomäki tillsammans med riksdagsledamöterna Mats Löfström, Saara-Sofia Sirén och Kari Kulmala deltog i konferensen och med egna ögon kunde se att Åland spelar en betydelsefull roll i internationella parlamentariska sammanhang.

Tack vare entusiasm, initiativkraft och ett starkt fokus på vad som är bra för den åländska självstyrelsen blev det en vecka att minnas. Från den åländska BSPC-delegationens sida är vi oerhört stolta över hur allt landade och menar att vi demonstrerade öppenhet och vänskap genom att tillsammans med alla inblandade bjuda på oss själva, vår historia och unika besöksmål. Vår självstyrelse kan bara växa genom att vi ständigt och överallt berättar om hur den fungerar även i vardagen.

Resultatet av konferensen? Vi blev överens om en resolution som kan läsas på BSPC:s hemsida. Den skickas nu till samtliga regeringar vilka behandlar den och återkommer kring hur förslagen hanteras. Under de senaste åren har vi kunnat se ett uppsving i sättet på vilket BSPC:s tankar besvaras och även förvandlas till strategier och lagstiftning.

Via BSPC när vi 85 miljoner människor runtom Östersjön. I det sammanhanget är det inte bara viktigt utan nödvändigt för Åland att synas.

Kommentarer

Populära inlägg