Allt fler väljer ekologiskt

Det finns paralleller mellan den bondeseglation som utgör grunden för den åländska sjöfarten och ett tilltagande intresse för ekologisk odling på Åland. Tanken är inte min utan Annette Häger-Ahlströms men den är intressent för i båda fallen handlar det om nätverkande och att bidra till en gemensam sak efter egen förmåga.

Detta har sin upprinnelse i en högintressant föreläsning som jag lyssnade till förra veckan i Ålands sjöfartsmuseum. Arrangör var den ekologiska föreningen som leds av just Häger-Ahlström och som känner medvind. Efterfrågan på ekologisk mat stiger dramatiskt, om än från låga nivåer, och är en viktig del av vår framtid. Det är inte hållbart att använda olika grader av gifter för att odla sådant som vi sedan ska äta.

Nu är detta inte så enkelt som det tycks. Det konventionella jordbruket är fortfarande överlägset och metoderna som i dag används är väl närmast att betrakta som ekologiska jämfört med hur det var för tjugo trettio år sedan. Här kan man läsa tidigare inlägg i samma ämne. 


På plats i sjöfartsmuseet var förutom ett femtiotal intresserade odlare även föredragshållaren Inger Källander från OrganicSweden. Hennes rubrik löd ”Sverige som Eko-land” och innehållet får någon annan redogöra i detalj för. Jag bär med mig följande från en givande eftermiddag:

• Bara sju procent av svenskarna begriper på riktigt vad ekologiska produkter betyder. Jag hör till majoriteteten och tycker egentligen ekologiskt är samma sak som närproducerat. Detta är som att svära i kyrkan men ibland kan även sådant vara uppfriskande!

• Av alla effekter som riktig ekologisk odling för med sig är det två som känns extra viktiga: tillgången till rent och friskt vatten samt att djur har det bra på sin väg genom livet mot matbordet. Här håller jag med. Det känns inte riktigt lika viktigt att alla grödor till varje pris ska vara fritt från bekämpningsmedel. Fast det är jag det.

• Ekologiskt lantbruk ska bedrivas försiktighet, rättvisa och ansvar för att skydda miljön och säkra nuvarande och kommande generationers hälsa och välfärd. Till detta ska också läggas behovet av lönsamhet, arbetsplatser och konsumenternas behov. Så länge det är ett faktum att folk hellre åker till Thailand än köper nyttig mat har vi en utmaning.

• Ekologisk odling är absolut inget steg tillbaka i tiden. Tvärtom. I dag är det nyaste nytt på alla fronter. Forskningen är intensiv och innovationerna många som till exempel GPS-styrd kalkning, styrteknik och så vidare.

• Än så länge utgör ekologiska åkrar väldigt lite av den totala arealen. I Sverige är målsättningen att trettio procent ska vara ekologiskt certifierade 2030.

Ekologisk mat är inte en trend. Det är ett sätt att förhålla sig till världen.
Danmark är typ världsledande när det gäller ekologiska produkter som har tio procent av marknaden. Detta har inte kommit automatiskt utan är en följd av lyckade och omfattande reklamkampanjer. Se till exempel den här hemsidan.Att odla ekologiskt handlar inte om att backa tiden, tvärtom. Med hjälp av modern teknik blir det enklare. Fast på bilden sker skörden av fodervall med en ganska ordinär traktor.

Kommentarer

Populära inlägg