Hyllning till studiefliten

Julhelgen är inte bara inbromsningens tid då vi växlar ner för att sedan ta ny fart mot den framtid som är bättre och bokstavligen ljusare. Julafton är även den dag då mariehamnarna samlas på torget för att utlysa julfriden och uppmärksamma studieflit och utbildning. I går hade jag äran att dela ut åtta stipendier á 750 euro till studeranden som på olika vis visat flit och framåtanda. Att välja ut åtta av fyrtiotre ansökningar är såklart vanskligt men jag tycker ändå vi lyckades hyggligt och vill tacka för gott samarbete med kommitténs ordförande Nina Lindfors.

Årets julfrid utlystes av stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijer som höll ett både tänkvärt och inspirerande anförande på temat snällhet som världen faktiskt aldrig kan få för mycket av. Hela talet kan läsas på den här länken.

Av de åtta som belönades fanns fem på plats i går och det är på sin plats att kort berätta vilka de är, de är nämligen alla goda förebilder för vår lilla stad och snart redo att föra Åland och världen vidare:

Felicia Björklund studerar psykologi vid University of Aberdeen i Skottland där fokus ligger på god och etisk forskning. Vid sidan av studierna är Felicia dessutom engagerad i de ideella organisationerna Befriend A Child och Nightline. Den första arrangerar aktiviteter för att stärka barns självförtroende och den andra är en stödtelefonsatsning med målet att stödja andra studenter som har det svårare.

Jesper Bamberg har tack vare en inspirerande och kreativ högstadielärare valt den pedagogiska stigen och utbildar sig till språklärare i svenska och engelska vid Stockholms universitet. Jesper tänker bli en likadan pedagog och har som mål att börja jobba inom den åländska gymnasieskolan. Hans ambition är hög, han vill hjälpa sina framtida elever att förstå det som kan tyckas obegripligt.

Malin Lönnqvist har bestämt sig för att inte bara prata om en bättre värld utan också aktivt bidra till att det sker. Därför finns hon i dag på civilingenjörsprogrammet vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning på energi och miljö. Det är precis sådana som världen behöver fler av och utmaningarna finns överallt. Malins vardag går ut på att med hjälp av förnyelsebara energikällor göra framtiden renare och hållbarare. Bredvid studierna är hon också engagerad i studerandeföreningar för att i praktiken lära sig planering, logistik och ledarskap.

Malin Söderlund siktar högt och långt och har som en av sina drömmar att jobba vid vårdcentraler i Indien. Malin studerar till läkare vid Umeå universitet och är även tungt engagerad i ideella projekt som till exempel International Federation of Medical Students Association. Dessutom ägnar hon sig åt Kärleksakuten för högstadieelever och Institute for Indian Mother and Child som erbjuder sjukvård för mödrar och barn i just Indien. Dit vill hon och praktisera.

Rasmus Lindqvist har valt Åbo akademi som sin studieplats och där ägnar han sig åt att lära sig statskunskap och offentlig förvaltning. Dessutom har han varit utbytesstudent vid Stockholms universitet och är därmed urtypen av ålänning; varken svensk eller finne utan rätt och slätt ålänning – nånting mittemellan. Även Rasmus är aktiv i studentlivet bortom studierna och engagerat sig i både styrelse och fullmäktige för akademins studentkår. För det har han också tilldelats utmärkelsen Brahe vingar.

De tre som inte hade möjlighet att delta vid gårdagens stipendieutdelningar har vi:

Frida Erikslund studerar till speciallärare vid Åbo akademi i Vasa och är ett bra exempel på en målinriktad, ambitiös och engagerad studerande som har ett mål med sina studier. Behovet av speciallärare är stort på Åland och Frida avser i sin kommande magisteruppsats att granska hur pulsträning påverkar elevernas studieprestationer. Hon är nämligen övertygad om att det råder ett samband mellan idrott och fysisk aktivitet och elevernas inlärning.

Jonas Trondh gör verklighet av sitt mångåriga intresse för datorer och teknik. Jesper är inne på sitt tredje år vid civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet. Han trivs med sina studier men ser ändå fram mot att använda sina insikter i skarpt läge på arbetsmarknaden.

Viveka Karlsson gör det som många funderar på men allt för få gör verklighet av. Viveka har efter trettio år i yrkeslivet bestämt sig för att byta bana och kämpar nu med att avlägga Socionom YH-examen vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Hon är i slutskedet av sina studier och ska så småningom ge sig ut på arbetsmarknaden i sin nya roll.


Gubben till höger med IFK-halsduk är jag. Framtiden som står bredvid mig heter från vänster Malin Söderlund, Rasmus Lindqvist, Jesper Bamberg, Malin Lönnqvist och Felicia Björklund. Foto är lånat från Ålandstidningen.

Kommentarer

Populära inlägg