Nu leder Åland Östersjön

Så blev det alltså klart. Åland har övertagit ordförandeskapet i Baltic Sea Parliamentary Conference och undertecknad har enhälligt utsetts till president för organisationen som därmed ordnar den tjugosjunde konferensen på Åland 26-28 augusti år 2018.

Vad betyder då detta? What’s in it for us? Faktiskt väldigt mycket. Det är en oerhörd möjlighet att lyfta fram och berätta om självstyrelsen för i teorin åttiofem miljoner människor runtom Östersjön. Så många är representerade i BSPC i form av alla de parlament som stiftar lagar i alla länder och regioner med gräns mot Östersjön. Här finns jättar som Tyskland, Ryssland och Polen. Här finns hela Baltikum, Finland, Sverige, Norge och Danmark vilka alla är måna om att delta i konferensen och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Konkret avslutas alla konferenser, som den i Hamburg som stängdes i går, med en resolution som i år består av fyrtio olika punkter där parlamentarikerna enats om som viktiga. Denna resolution skickas sedan till alla länders och regioners regeringar för kommentarer och åtgärder. Det kan handla om att göra gränsövergångar smidigare, turismen mer hållbar och tillgänglig, åtgärder för att göra Östersjön frisk igen, nödvändigheten av fungerande infrastruktur och mycket mer. BSPC hyllas av alla de som varit med mycket längre än jag vilket är inspirerande i det fortsatta arbetet. Här finns hela resolutionen att bekanta sig med.

Att Åland får leda detta arbete är ett gott betyg för vårt landskap, vår självstyrelse och dess historia. Jag är stolt över det arbete som vår delegation utfört för att komma på fråga som ordförande. Det är ett nöje att arbeta tillsammans med vice ordförande Annette Holmberg-Jansson, Sara Kemetter och Ingrid Johansson samt delegationssekreterare Sten Eriksson och byråsekreterare Maj Falck. Den här gången var också Elias Lindström med och lämnade en presentation om hur ungdomar ser på hållbar turism. Alla har på olika sätt bidragit till Ålands förhållandevis starka ställning i ett sammanhang där vi enligt alla rimliga sätt att mäta är att betrakta som dvärgar.

Nu ska vi se till att nästa års konferens blir minnesvärd, innehållsrik och inspirerande. Vi får inte bestämma allt men vi har möjlighet att prata först och därmed sätta tonen.

Här finns mer att läsa om konferensen.

Och så här rapporterade Hamburger Abendblatt om begivenheterna.
Så här skrev vi i ett pressmeddelande från konferensen:


Hamburg, tisdagen den 4 september 2017

ÅLAND TAR ÖVER ÖSTERSJÖKONFERENS

I dag blev det klart, Åland tar för första gången någonsin över presidentskapet för Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC), Östersjökonferensen. I konferensen ingår alla de parlament som gränsar mot Östersjön. Sammanlagt representeras 85 miljoner människor i BSPC. För Ålands del är det Jörgen Pettersson som enhälligt valdes till organisationens president fram till nästa konferens som ordnas på Åland den 26-28 augusti år 2018. Då kommer cirka 200 parlamentariker och andra påverkare för att ta del av slutsatserna från det åländska ordförandeåret.

– Vi är såklart hedrade över att få förtroendet att tjäna och leda hela det parlamentariska Östersjösamarbetet. Vi ska visa att man inte behöver vara störst för att ha goda idéer och hållbara visioner, säger nyvalde presidenten Jörgen Pettersson.

Årets BSPC-konferens ägde rum i Hamburg med en rad olika ämnen på agendan. Slutresultat blev en resolution som nu skickas runt till alla regeringar runt Östersjön för synpunkter och, gärna, implementering.

Från åländsk sida deltog förutom BSPC-delegationens ordförande Jörgen Pettersson, viceordförande Annette Holmberg-Jansson, Sara Kemetter, Ingrid Johansson samt Elias Lindström som representerade unga politiker som presenterade sin vision hör hållbar turism. Elias Lindström och Friederike Schick från BSPC:s ungdomsforum presenterade ungdomens syn på hållbar turism.

Från lagtingets sekretariat deltog delegationssekreterare Sten Eriksson och byråsekreterare Maj Falck.

Sara Kemetter levererade slutrapporten från den arbetsgrupp som under de två senaste åren arbetat med Hållbar turism och hur vi når dit. Dessutom utsågs Kemetter till ny rapportör för BSPC i samma ämne. Sedan tidigare är Jörgen Pettersson rapportör i sjöfartsfrågor.

Under mötet i Hamburg beslöts också att en nyformad arbetsgrupp ska hantera ”Migration and Integration”.

– Jag är övertygad om att vi på Åland kan bidra i arbetet. Vi är av hävd duktiga på att integrera inflyttade och göra affärer med folk över hela världen, kommenterar Jörgen Pettersson.

Ordförandeåret kommer att innebära många tillfällen att synliggöra det självstyrda Åland.

– Det är viktigt att vi syns på så många olika internationella plattformar som möjligt. Tack vare detta ordförandeskap kan vi flytta fram självstyrelsen och stärka hela Åland, säger Jörgen Pettersson.

Det obligatoriska familjefotot med parlamentariker och tjänstemän från elva nationer och elva regioner.

I mitten avgående ordförande Carola Veit, till vardags talman i Hamburgs parlament, till vänster parlamentsledamoten Janis Vucans från Lettland och till höger undertecknad som nu tar över som president.

En panoramabild från mötesförhandlingarna som jag lånat från Veiko Spolitis.

Kommentarer

Populära inlägg