Borgare borta med vinden

Världen är allt mer upp och ner. Den moderata borgerlighet som förr definierades av individualism, valfrihet, entreprenörskap, mod och driftighet handlar i dag om kollektiv, likabehandling, solidaritet och centralisering; alltså genuint socialistiska mål i livet. Jomalabon Björn Geelnard (MSÅ) sällar sig i en insändare i fredagens tidningar till dagens så kallade socialmoderater. (Jodå, det är Olles pojke.)

Det är inte så konstigt. Bor man i Mariehamn eller Jomala förändrar den planerade tvångssammanslagningen av kommunerna ingenting i vardagen. Dagisarna är fortsättningsvis nära, skolorna likaså och till arbetet är det sällan mer än femton minuter. Inte påverkas heller värdet av de egna fastigheterna eftersom det övriga inte ändrar.

Har man däremot valt att bosätta sig i någon av de övriga och mer perifera kommunerna är läget mer prekärt. När sexton kommuner blir fem är närservice chanslös. Dagisarna flyttar närmare den plats där majoriteten av befolkningen bor, likaså skolorna och idrottsanläggningarna och så vidare. Kanske inte första året men troligen det femte och garanterat det tionde. Följden av det blir att fastighetsmäklarnas löften om närhet till service inte längre är sanna vilket till exempel minskar värdet på objekten. När man experimenterar med samhällsstrukturer uppstår många biverkningar och det kan man förklara på ett Excel-ark – men inte i verkligheten. Där krävs riktiga åtgärder istället för teoretiska kartskisser.

Björn Geelnard konstaterar i sitt inlägg att man borde slå samman Mariehamn och Jomala för att det vore smartast men att det inte är möjligt. Jaha? Det är alltså inte möjligt att göra det smartaste men däremot möjligt och till och med nödvändigt att göra det andra? Glasklart...

Om man följer den Geelnardska logiken att centrum, bärkraftighet och vinstoptimering är viktigast blir resultatet att självstyrelsen läggs ner och i fortsättningen sköts från Helsingfors, att Finland läggs ner och sköts från Bryssel, att EU slopas och hanteras av Trump. Och så vidare. Det vore billigast och antagligen mest rationellt. Men vore det rätt? Jag tycker inte det.

Åländsk Center har under de senaste fyrtio åren reformerat hela Åland, Det har vi gjort för att vi tror på kraften i självstyrelsen. Våra kommuner har skapat förutsättningar för liv i varje by. Man har lagt grunden för företagsetableringar och man har skapat en närhet och trygghet för alla. Detta har skett på demokratisk väg av valda kommunfullmäktigen som LR nu väljer att ignorera i sin centraliseringsiver.

Mot denna bakgrund motsätter vi oss detta aviserade tvångsgifte vars metod är tvångsmedel, mål är centralisering och syfte ett mindre demokratiskt Åland. Vi jobbar för självstyrelse på alla plan medan MSÅ har valt en annan väg. Det är tydligt att Centerns borgerliga målbild är annorlunda än den socialistiskt inspirerade vision Geelnard och MSÅ strävar mot. Medan MSÅ vill göra Åland mindre med hjälp av centralisering vill Centern ta tillvara den potential som finns på hela Åland och göra landskapet större. Det är en levande landsbygd och, framför allt, skärgård som gör Åland unikt och intressant.

 

 

Socialmoderaterna på Åland på upptäcktsfärd i verkligheten.

Kommentarer

Populära inlägg