fredag 3 mars 2017

Missa inte detta i helgen

Relationer, relationer och relationer. Det är lösningen på väldigt många knutar här i världen. Bland annat det framkom väldigt tydligt då Centern ordnade rundabordssamtal om självstyrelsen senaste onsdag. Ålands radio var på plats och filmade evenemanget som kan ses både på lördag och på söndag kl 16.00 i Ålandskanalen.

På plats i panelen var tidigare lantråden Sune Eriksson, Ragnar Erlandsson, Roger Jansson och Roger Nordlund representerande nitton års ledarskap med många stora och svåra utmaningar för självstyrelsen.
Sune Eriksson, Ragnar Erlandsson, Roger Jansson och Roger Nordlund diskuterar om självstyrelsens stora utmaningar och möjligheter.

Undertecknad är glad över det stora intresset som självstyrelsen röner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Centerns linje vann i staden

Med hjälp av skatter finansierar vi all samhällsservice. Skatter är nödvändiga för att vi ska känna stolthet över våra gemensamma egendomar....