Chockbesked om pengar

I dag nås vi av beskedet om det kanske värsta övergreppet mot den åländska självstyrelsen i modern tid. Enligt rapportering i Nya Åland vill finansministeriet vid Finlands regering i spåren av Sotereformen sänka den åländska klumpsumman från 0,45 till 0,34 procent från och med år 2019. Även skattegottgörelsen föreslås slopas. I gengäld får ålänningarna ett slags ”Ålandsavdrag” på 12,5 procent vilket är synnerligen oklart hur det slår. Det var detta som för övrigt lantrådet Katrin Sjögren hyllade som en ”seger för självstyrelsen” efter nån timmes analys, vilket är djupt ironiskt i dag.

Hur kan detta vara möjligt? Vad har landskapsregeringen och finansministern gjort för att påverka det som står i propositionen om Sote? Har något enda möte hållits med kollegerna i Helsingfors? Eller har all tid gått åt till att jobba med sänkt rösträttsålder och att rita om landskapets gränser? Och att slarva bort Ålandsöverenskommelsen gentemot Sverige?

Jag skriver detta i viss affekt men upprepar det jag sagt tidigare. Det känns allt mer som om den åländska regeringen ägnar sig åt att hämta in posten medan huset står i ljusan låga.

Detta är en unik och uppseendeväckande situation som kräver is i magen och massor av möten med våra finländska kolleger. Om detta inte lyckas är det Sverige och omvärlden vi måste vända oss till. Det är vi skyldiga Ålands självstyrelse.


”Nej, vad har de gjort? Vad har de inte gjort? Hur kunde detta ske utan att Ålands landskapsregering och finansminister Mats Perämaa hade en susning?” 

Kommentarer

Populära inlägg