Självstyret är viktigast

Den bärande åländska idéen är självstyre. Åland är sedan år 1922 självstyrt gentemot Finland. Till en början motvilligt men över tid har det visat sig vara en mycket framgångsrik lösning där vårt samhälle kunnat blomstra och skapa en vardag som sätter fart på både människor och företag.
Åland tvingas gång på gång försvara och förklara denna självstyrelse i Finland där man inte alltid har lätt att begripa den. Vi ska bestämma över vad vi ska bestämma om, tycker vi i Åländsk Center.
På samma sätt står de åländska kommunerna självstyrda gentemot lagting och landskapsregering. Det har skapat en omfattande närdemokrati där varje röst gör skillnad och varje medborgare kan påverka. Sådant gör människor starkare och besluten klokare.
Därför är tonen och ukaserna från landskapsregeringen svåra att begripa. Man vill å ena sidan stärka självstyrelsen gentemot Finland men å andra sidan försvaga den självstyrelse vi själva bestämmer över. Dessutom tyder allt på att man glömmer självstyrelsen när den är som allra viktigast.
Det handlar ytterst om socialisering och centralisering där ”makten” i Mariehamn inte vill bli utmanad eller ifrågasatt. Det klär inte Åland och det sväljer inte kommunerna. Att sedan så kallade högerpartier går med på att underminera folks vilja att själva sköta sin vardag är obegripligt och antagligen hittills okänt på den politiska skalan. I normala fall brukar borgerligheten står för individens friheter.
Ja, folk vill ha förändring men vem vill inte det? Mariehamn och Jomala tycker att andra ska gå samman men vill själva fortsätta. 
Det är ett tecken på avdemokratisering och absolut inget som var tanken hos självstyrelsens förfäder som gav oss allt detta att förvalta.
Det är anledningen till splittring i kommunfrågan. Det är också precis det som hände när Brexit blev verklighet och Trump blev president.
Ja, det är splittrat eftersom alla vill att alla andra ska förändra sig. Mänskligt men i själva verket säger det väldigt lite.

Så här tycker jag.

Vi närmar oss pudelns så kallade kärna. Vilka kommuner vill vi att ska sluta leverera vardag till sina invånare?

Jag tvivlar på att kommunminister Nina Fellman någonsin på riktigt insett vad självstyrelse egentligen handlar om.

Kommentarer

Populära inlägg