Till minnet av Oxenstierna

Den sjätte januari år 1612 tillträdde Axel Oxenstierna tjänsten som rikskansler över Sverige, utnämnd av Gustaf II Adolf. Oxenstierna var då endast tjugonio år gammal och skulle komma att styra Sverige i hela fyrtiotvå år! Han betraktas ganska allmänt som grundare av hela den svenska statsapparaten och hade förutom ordning i skallen även en snabb tunga. Bland annat lär han vid ett tillfälle ha yppat till sin son inför en särskilt besvärlig förhandling:

”An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? (Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?)”
Eller det mer prosaiska strax efter tillträdet som kansler:

”Alla våra grannar är våra fiender.”
Vill man läsa mer om Axel Oxenstierna finns det massor av litteratur men enklast är som vanligt Wikipedia!


Så här beskrev målaren Jacob Heinrich Elbfas den svenske rikskanslern.

Kommentarer

Populära inlägg