Hälsningar från Bryssel

Hemma igen och det är såklart alltid bäst. I Bryssel pratade vi emellertid också viktiga frågor såsom dödsstraffet i Vitryssland och vikten av toppmöten. Så här lyder pressmeddelandet som skickades ut. Skulle bli glad om detta behandlades med lika stor iver av våra medier som tramset kring Stephan Toivonen, fast har inga större förhoppningar dessvärre. Folk som mest ägnar sig åt att leta fel har inte riktigt så lätt att leta rätt; typ.

Pressmeddelandet:


Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson ooh Sara Kemetter deltog under måndagen och tisdagen i BSPC- möten i Bryssel.
Mötet i BSPC standing committee där Jörgen Pettersson är viceordförande, inleddes med att ambassadör Gudmundur ARNI Stefansson gav en rapport om arbetet i ÖSterjöländernas regeringssamarbete CBSS. CBSS är liksom BSPC en plattform för diskussion grannar emellan och nu under det isländska ordförandeskapet är temat ”A free and demokratic Europe”. Till de frågor som behandlas hör bland annat migration, terrorism, jämställdhet.

Under mötet i Standing committee fortsatte behandlingen av Vitrysslands ansökan om observatörsstatus. Inställningen från BSPC:S sida är att det är mycket angeläget med en fortsatt dialog med Vitryssland och med exempelvis inbjudningar till de årliga konferenserna men att en permanent observatörsstatus inte blir aktuell så länge dödsstraff verkställs i Vitryssland.
BSPC standing committee fick under mötet även rapporter från EU-kommissionen och Helcom.

Uppföljningen av resolutionen från den föregående konferensen stod också på agendan liksom en första inledande diskussion om resolutionen från årets konferens som hålls i Hamburg i augusti. Efter det att konferensen i Hamburg avslutats övertas ordförandeskapet av Åland genom lagtingsledamoten Jörgen Pettersson.

”BSPC är en viktig utrikespolitisk plattform för Åland eftersom vi deltar på lika villkor som länderna”, säger Jörgen Pettersson. ”Jag ser fram emot ordförandeskapet och hoppas kunna bidra till att BSPC blir en än mer betydelsefull aktör i vårt närområde. ”
Lagtingsledamoten Sara Kemetter deltog även i mötet i BSPC-arbetsgrupp för hållbar turism där gruppen tog del av rapporter från FN:s världsorganisation för turism vars tema i år är hållbar turism, från Centret för hållbar turism och transport NHTV och från EU-kommissionens generaldirektorat för maritima frågor och fiskeri. Arbetsgruppen som håller möte på Åland i slutet av maj förde också en inledande diskussion om gruppens bidrag till den årliga konferensens slutresolution.

”Turismen är en snabbt växande industri och den kommer att öka ytterligare med den växande medelklassen i Kina. Det här ger stora möjligheter men det gäller också att hantera den på ett hållbart sätt. Framför allt flygtransporterna är den stora utmaningen”, säger Sara Kemetter som slår ett slag för ”Den närproducerade turismen”. Precis som vi lärt oss uppskatta närproducerad mat borde vi inse fördelarna med att som turister upptäcka våra närområden, säger hon.
Sara Kemetter, undertecknad och Susanne Eriksson på plats i Bryssel.

Kommentarer

Populära inlägg