Förtroendet tog slut till sist

I dag har jag i egenskap av ordförande i den åländska BSPC-delegationen meddelat ledamoten Stephan Toivonen att han förlorat mitt och de övriga medlemmarnas förtroende. Konsekvensen blir att vi rekommenderar för självstyrelsepolitiska nämnden att Toivonen befrias från uppdraget. Toivonen inser själv det ohållbara i situationen och ber samtidigt om time-out från sitt uppdrag för resten av mandatperioden.

Skälen är många och egentligen inte överraskande. Stephan Toivonen har byggt sin politiska karriär på provokationer och en människosyn som till alla delar inte hör hemma på möblerade områden. Detta visste vi från början och därför var jag tveksam när lagtinget utsåg honom till delegationsmedlem. Ändå har såklart alla människor rätt att visa vad man går för.

I samband med fjolårets BSPC-möte i Riga då Åland utsågs till värd för den stora Östersjökonferensen år 2018 hamnade Toivonen i gräl och valde att lufta sina åsikter på andra platser än från talarstolen dit han till skillnad från alla övriga ålänningar aldrig gick. Jag hade kunnat leva med det och ville uppriktigt ge Stephan Toivonen chansen till bättring. Jag har också tvekat att ta någon mer debatt med Toivonen då sådana tenderar att bara odla mer mat till trollen.

Men nu får det vara nog. Under senhösten och vintern har det inte blivit bättre utan värre. Påhoppen och oresonligheterna har i det närmaste avlöst varandra. Jag kan därför inte stillatigande se på när en man med provokationer som bränsle representerar Åland på den enda utrikespolitiska plattformen vi har. Politiska debatter är fine, tendentiösa tolkningar av grumlig statistik är något helt annat.

Jag kan heller inte stå ut med att se hur Toivonen feltolkar och till och med uttrycker hot mot sina lagtingskolleger. Mitt tålamod har nått vägs ände efter en kombination av uppträdande, uttalanden, påhopp och rena trakasserier. BSPC-delegationen är ingen lekplats, vi har ett mycket utmanande år framför oss och behöver ägna kraft åt framtidsfrågor och relationsbyggande för att lyckas ordna vår stora konferens. I det jobbet har vi tyvärr inte plats för osminkad populism.

Politik ska inte vara slätstruket men det måste, enligt min mening, ändå hållas på en anständig nivå och vara värdigt och sakligt. Dit har dessvärre Stephan Toivonen inte nått när det gäller arbetet för hela Åland och umgänget med sina delegationskolleger.


Den här bilden från morgonens presskonferens lånade jag av Ålands radio och Ulf Weman som rapporterar om det hela här. Från vänster Ingrid Johansson, undertecknad, Annette Holmberg-Jansson och Sara Kemetter som utgör den resterande BSPC-delegationen.


Kommentarer

Populära inlägg