Bra förslag från Vanhanen

Det finns inga problem som inte samtidigt innehåller möjligheter. Brexit är ett bra exempel där Storbritanniens beslut att lämna EU kan öppna dörren för Åland. Det är synnerligen positivt att presidentkandidat Matti Vanhanen (C) nu lyfter frågan nationellt och föreslår att Åland kan få en egen europaparlamentariker som en följd av de ”interna samarbetsförhandlingar” som EU tvingas genomgå efter Brexit.

Det är inte fullt lika positivt att han ganska kallsinnigt avfärdar nationella lösningar på problemet utan ställer sin förhoppning till EU som nu får 73 parlamentsplatser att fundera över. Jag kommer självklart att använda alla kontakter som finns för att även få Aldepartiet att stå på Ålands (och andra självstyrande områdens) sida i processen.

Från Åländsk Centers sida har vi enträget förklarat den åländska självstyrelsen på alla olika nivåer i Finland. Vi är därför glada över att Matti Vanhanen insett behovet av att lyfta självstyrelsen såväl i Finland som i Europa. När det gäller att stärka hela Åland gäller det att informera och åter informera och vara försedd med många och olika argument.

Jag har genom åren lyft behovet av en åländsk EU-plats i olika repriser.

Hela Matti Vanhanens inlägg kan man läsa på hans blogg; tyvärr bara på finska, fast testa Google Translate.
Som en av de första och tyngsta finländska politikerna lyfter Matti Vanhanen Ålands möjligheter att få tag i en åtråvärd plats i EU-parlamentet som en följd av Brexit. Bra Matti!

Kommentarer

Populära inlägg