Varför föll det första slaget?

Ni får ursäkta men jag anser att Ålandstidningen i högre grad än Nya Åland under den gångna veckan fallit offer för populism och den enkla vägens journalistik där begreppet ”kränkning” devalverats rejält.

Förstasidorna har vikts åt nyheter om politiska bråk medan ofattbart starka berättelser från misshandlade kvinnor tonats ner och gömts undan i den så kallade bakvagnen. Detta är ett besvärande bevis på vilka frågor som uppfattas som viktigast. Politiskt käbbel går före allvarliga samhällsproblem som till exempel misshandel i hemmet vilket inte riktigt är att betrakta som allmängods trots att det är precis vad det borde vara. Våld i hemmen borde lika självklart att göra polisärende eller förstasidor av som ett slagsmål i en korvkö efter krogen.

Jag tar av hatten, bugar och bockar åt de kvinnor som delat och delar med sig av sina upplevelser och gör att ett problem som annars aldrig hade uppmärksammats landar i våra vardagsrum. Bara genom att lyfta detta och göra det till en gemensam utmaning kan vi göra skillnad och där är lokaltidningarna och dess nyhetsvärdering ett oerhört viktigt instrument. Kom ihåg det kära redaktörer, tona inte ner det svåra, låt det synas och låt det kännas.

Till ni män som känner er berörda, använd detta moment och berätta er egen historia. Det skulle med stor sannolikhet hjälpa även andra att komma tillrätta med sina aggressionsproblem. När kommer första mannen som berättar om varför det första slaget föll?

Jag har vid upprepade tillfällen genom åren lyft fram det besvärande faktum att män ibland inte är riktigt kloka.


Så här såg det ut utanför lagtinget för någon vecka sedan.Kommentarer

Populära inlägg