En tröst i vardagen

I går kom kyrkoherde Jan-Erik Karlström och pastor Kenneth Witick och delade ut den sedvanliga julgåvan som heter Dagens Lösen och är fylld med visdomsord som ska räcka hela året.
I dag ska Ålands lagting debattera ett budgetbetänkande från finans- och näringsutskottet som knappt en mor borde vara stolt över. Det är tunt och oengagerat och bidrar inte alls till fördjupningen av diskussionen, snarare tvärtom. Fast det finns det skäl att återkomma till.

Att recensera andras betänkanden är såklart vanskligt, jag har ju skrivit ett antal själv vilka knappast saknade fel; de heller.

Det sista betänkandet från förra perioden presenterades så här.
År 2013 löd presentationen så här.
Och 2012 slog jag fast att även unga måste spara, i motsats till vad oppositionen då tyckte.

Dagens lösen för i dag lyder för övrigt:

”Gode Gud, låt oss inte strax förkasta det som vi inte begriper. Ge oss mod att möta det nya, tålamod att söka fatta det främmande och visdom att ta emot det goda som kan finnas där vi minst anar det.” (W Penn)

Detta tycks riktat direkt till den nu sittande landskapsregeringen som hittills präglats av snarare det motsatta.
Jan-Erik Karlström och Kenneth Witick överlämnar Dagens Lösen till snällt väntande lagtingsledamöter.

Kommentarer

Populära inlägg