Raka rör om bolagisering

Politik är ibland konsten att missförstå hellre än förstå. Det är tydligt efter en förvirrad insändare från liberalerna i Mariehamn som lyckats med prestationen att under många år missköta stadens infrastruktur till den grad att till exempel vattenledningsnätet i dag är i ett miserabelt skick. Var femte liter rent vatten rinner rätt ut i gatan, ingen till nytta.

Detta vill jag åtgärda genom att bolagisera stadens VA-verk vilket jag var tydlig med i senaste fullmäktige. Ingrid Johansson väljer att, likt en fisk som försöker flyga, missförstå och blanda samman landskapets skattemedel med rationellt bolagsbildande. Mot bakgrund av den manipulerade budget som lämnades till lagtinget i dag är det inte så konstigt. Även där bortser man från verkligheten.

Skrev därför en insändare:
Klokt av Lib att fråga CenternLiberalen Ingrid Johansson undrar i en insändare vad Centern vill och det är inte så konstigt. Med tanke på oförmågan att fokusera på rätt frågor som den Lib-ledda landskapsregeringen visat är de goda råden viktigare än någonsin. Detta såg vi egentligen komma redan i höjd med fjolårets regeringsprogram där de egna idéerna var få och plankningarna från svenska Folkpartiet i Sverige för många.
Resultatet är därefter. ”Reformer” går ut på att förklara vad som är ”fel” istället för att göra rätt. Arbetet spretar åt alla håll samtidigt och det är mer fokus på det egna jaget än på vad som är bra för hela Åland. Några saker framkommer dock väldigt tydligt; man vill bygga en tvätthall för lastbilar och man stänger demensavdelningen och låter kvinnor, barn, åldringar och socialt utsatta betala ”inbesparingarna”. Till råga på det har man utsett sig till åsiktspolis, -åklagare och -domare i syfte att tysta oliktänkare och strömlinjeforma makten.
När det gäller frågan om bolagisering av infrastruktur i Mariehamn är det något Mariehamnscentern drivit med stor tydlighet och av nödvändighet. Reinvesteringarna är kraftigt åsidosatta och utmaningarna därmed akuta. Frågan är hur detta ska finansieras så rättvist som möjligt. Svaret är bolagisering och att tydliggöra att de som använder servicen även ska stå för kostnaderna. Genom att bilda ett aktiebolag ger man VA-verket verkliga möjligheter att rusta upp det ledningsnät som så väl behöver det. Det förtjänar stadens skattebetalare och vattenförbrukare.
Vi har två mycket goda exempel som stöder detta. Bolagiseringarna av elverket och hamnen har skapat lägre kostnader och bättre service till konsumenterna/kunderna. Genom att bolagisera verksamheter försäkrar man sig om att brukarna betalar. Det är en helt annan sak än att med skattemedel bygga en lastbilstvätt medan sjukvården ska spara.

Jörgen Pettersson
Mariehamnscentern

Den här bilden som jag lånat från internet beskriver rätt väl den politiska vardagen.


Kommentarer

Populära inlägg