Aldrig glömma helheten

Det finns mängder av viktiga saker att komma ihåg i den vardag som formar livet. Man ska gilla läget, se framåt, vara glad, sköta sin hygien, betala sina amorteringar och så vidare. Och vara glad. Sommaren är ett bra läge när det gäller att understryka allt det där, nu finns tid att prata och byta åsikter.

Tack vare Camilla Anderssons initiativ träffades vi under sommaren på Krogen i Godby för att prata samhällsbygge, inspiration, hela Åland, trygghet, jämställdhet och mycket mer. Sommaren är en utmärkt tid för prat och möten. Resultatet blev en insändare med följande ordalydelse:

Kom ihåg att hela Åland ska leva

Den åländska högsommaren är i toppform och många njuter av välförtjänta semestrar. Då är det också ett perfekt tillfälle att prata politik! Samhällen byggs av dialog, små och stora pratstunder och en vilja att bygga något som är bättre. Det har Centern ägnat sig åt i fyrtio år och det fortsätter vi med.

Ålands självstyrelse är resultatet av småskalighet och en vilja att göra mer och försöka hårdare. Därför är Åland unikt, litet och – annorlunda! Här blir alla sedda och bekräftade. Tack vare närdemokratin kan alla vara med och påverka. Självstyrelsen gör detta möjligt.

Det nuvarande landskapsandelssystemet är konstruerat för att livsbetingelserna ska vara så lika som möjligt i hela självstyrelsen och för alla kommuner. Detta har skapat engagerade medborgare, många företag, ett starkt föreningsliv och möjlighet att själv vara med och påverka sin vardag. Genom att centralisera makt och administration riskerar man rubba denna balans vilket leder till osäkerhet. När folk inte längre upplever att man kan kontrollera sin egen tillvaro uppstår frustration, fråga till exempel de som röstade för Brexit i England.

Landskapsregeringen utreder som bäst det kommunala systemet på Åland. Det ursprungliga förslaget var att sexton kommuner skulle bli en, det andra förslaget går ut på att det bildas fyra olika kommuner. Ett tredje förslag kommer i höst. Utredningen som görs av PwC är högintressant läsning för alla. Det finns goda argument för att förändra och det finns goda argument för att behålla. Att göra en kommun av sexton är inte riskfritt.

Det kan betyda en svagare självstyrelse och ett mindre spännande samhälle. Det skulle med säkerhet innebära att de mer perifera skolorna skulle läggas ner vilket medför att de sista små närbutikerna försvinner. När marknaden själv får bestämma styrs servicen till de centralaste delarna av Åland. Det vill vi undvika av samma skäl som vi inte vill att åländska angelägenheter ska skötas från Helsingfors eller Bryssel. Vi vill ha mer demokrati, inte mindre.

Just nu är det främst två frågor som landskapsregeringen ägnat sig åt: kommunsammanslagningen och sänkt rösträttsålder i kommunalvalet. Det är såklart bra med initiativ men ändå inte lika avgörande som hur vi ska förbättra undervisningen över hela Åland, hur jämställdheten i landskapet ska stärkas, hur vi ska locka nya företag och skapa mer skatteintäkter, hur självstyrelsen ska utvecklas och så vidare.

Självstyrelsen ger oss viktiga verktyg för att forma vår egen framtid, det gäller att använda dem klokt.

Åländsk Center

 Det politiska arbetet tar aldrig paus, särskilt inte under sommaren då vardagen utgörs av extra många möten och diskussioner. Från vänster Mathias Johansson, Carina Eriksson, Jonas Sommarhed, Roger Nordlund, Monica Bengtz, Brage Wilhelms, Camilla Andersson och Britta Bergman som pratade över en fika på Krogen i Godby. Foto: Jörgen Pettersson.

Kommentarer

Populära inlägg