Åland hett i Almedalen

Ett av de allra mest överraskande inslagen bland de 3.700 seminarier som Almedalen handlar om var drivet av ålänningar. Nej, inte det officiella åländska deltagandet – det var nog inte många som såg just det – utan FS Links Ab som tillsammans med tunga konsultbyråer presenterade världens första ”business case” för en Hyperlooplösning mellan Sverige och Finland (och Åland). Det saknar inte betydelse att det sker på USA:s egen självständighetsdag, den 4 juli.

Hyperloop har jag följt sedan de första trevande stegen för ungefär ett år sedan. Det handlar yvigt uttryckt om ett nytt sätt att transportera människor. Genom undertryck, ny teknik och tunnlar ovan och under jord kan det bli möjligt att göra resan mellan Stockholm och Helsingfors på tjugoåtta minuter. Just nu sitter 170 av världens skickligaste ingenjörer i Nevadaöknen och tar fram lösningar för att transportera stålpoddar i tusen kilometer per timme.

– Allt kommer att ske mycket snabbare än ni tror och när det är klart blir världen aldrig sig lik, sade företagets vice vd Alan James i samband med presentationen.
Här finns en länk till en mycket beskrivande intervju med Alan James som finns på KPMG:s hemsida.

Vad kan då allt detta kosta. Internationella ekonomikonsulten KPMG menar efter att ha granskat, benat och uppskattat att det krävs 19 miljarder euro för att bygga hela projektet fördelat på följande delar:
• Första korridoren mellan Helsingfors och Åbo: 6 miljarder euro.
• Andra korridoren mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala och Norrtälje: 5 miljarder euro.
• Den tjugoen mil långa tunneln 50 meter under havets botten och Åland: 8 miljarder euro.
Intäktssidan är såklart svår att beräkna men om man kopplar samman Helsingfors och Stockholm och gör det möjligt att för ett biljettpris på mellan 17 och 25 euro minimera väntetider kan bara tidsvinsten uppgå till 25 miljoner sparade timmar per år eller sammanlagt 300 miljoner euro per år, enligt KPMG. Här är en jämförelse med Öresundsbron på sin plats. Den kunde man i ekonomisk mening räkna hem efter bara tio år från att den stod klar år 2000.

Allt detta är såklart väldigt svårt att ta till sig. Uppfinningar är ju alltid det. Därför fastnade jag för uttrycket som användes av någon jag tyvärr glömt:

Låt oss börja med det omöjliga och sedan fortsätta därifrån.
Inspirerad av seminariet skrev jag några rader till de lokala tidningarna:
Ålänningar hetast i hela Almedalen 
Jag var i Almedalen på Gotland i veckan efter att först som ordförande i International Island Games Association ha granskat planerna på öspelen på Gotland nästa sommar. Öns huvudort Visby är just nu en fantastisk plats där idéer sprutar och framtiden är ständigt närvarande. Där fanns också ålänningarna Hans Mikael Holmström, Mårten Fröjdö, Otto Hojar och Tanja Sabel vilka startat FS Links Ab. De var på plats för att tillsammans med Alan James, vice vd för USA-baserade HyperloopOne, berätta vad som kan hända den dag som ny teknik gör det möjligt att resa mellan Helsingfors och Stockholm på tjugoåtta minuter. De kom till Almedalen efter att först ha varit i Finland och inför den tyngsta industrins allra mest operativa ledningar ha dragit en liknande presentation. Det resulterade i att Salo stad tecknade ett intentionsavtal för att länka samman staden med Helsingfors. Det är inte så underligt. I Salo finns några av världens främsta ingenjörer men inte så många jobb; Nokias fall ställde till med mycket oreda just där. Dessutom ska FS Links koordinera ett samlat finländskt industri- och universitetsbud för att få till stånd en testbana Åbo-Salo med tillhörande utvecklingscentrum. Uppdraget i Almedalen var att berätta vad effekterna av en ny nordisk superregion kan bli. I sammanhanget kan påpekas att presentationen ägde rum den fjärde juli, på USA:s nationaldag. Symboler är viktiga. 
Vid sin sida hade FS Links några av Nordens mest seriösa konsult- och advokatbyråer. KPMG var värd för tillställningen och drog den ekonomiska delen av denna världens första ekonomiska studie av ett nytt transportsystem. Ingenjörskonsulten Ramböll slog fast att det är tekniskt möjligt att bygga en tunnel under Åland till Finland och Setterwalls Advokatbyrå garanterade att det i juridiskt hänseende inte föreligger några oöverstigliga hinder. Entusiasmen var påtaglig och de samhällsekonomiska effekterna i stort sett oändliga; i positiv mening. Spegelsalen i Wisby Hotell var till brädden fylld av nyfikna som kommit för att lyssna till en vision som är på riktigt, betydelsefull och i alla avseenden omvälvande. Tekniken färdigställs just nu i USA. 250 olika regioner i världen gör sig klara att vara med och testa och den första riktiga prototypen av HyperloopOne ska kunna stå klar om mindre än ett år. 
Mot den här bakgrunden ska man se dessa fyra ålänningars arbete som näst intill en bragd. De jobbar långt över sin egen viktklass men de har lyckats hitta rätt ton i förhållande till amerikanerna som även investerat i FS Links Ab. Varför? För att den som rör sig snabbast får de bästa lägena. Detta kan i dag te sig som science fiction men vilka uppfinningar har inte gjort det?
Presentationen som räckte en timme möttes av respekt och nyfikenhet bland i stort sett alla kritiska öron och ögon i Almedalen. Om det är något man tar på allvar i detta sammanhang är det visioner som kan förändra framtiden. Jag är som ålänning stolt över de framtidsbilder och den beslutsamhet som de drivande bakom FS Links Ab uppvisat. Bra jobbat!

Jörgen Pettersson
Åländska FS Links har i samarbete med amerikanska HyperloopOne fått till stånd ett intentionsavtal i Finland med syfte att bygga en testbana mellan Åbo och Salo. Från vänster Tanja Sabel, Mårten Fröjdö, Hans Mikael Holmström och Otto Hojar.  
Spegelsalen i Wisby Hotel var proppfylld med intresserade beslutsfattare, politiker och media vilka var nyfikna på den vision som FS Links kommunicerade. Vad händer när Norden förvandlas till en superregion och Stockholm och Helsingfors länkas samman?
Åsa Larsson är den som hållit i arbetet med affärsanalysen vid KPMG. Hon understryker de samhällseffekter som är att vänta om Hyperloop blir verklighet och jämför med Öresundsbron. Malcolm Sjödahl från Rambölls har undersökt det tekniska och ser inga problem. ”Om femton år ska jag ta med mina barnbarn och åka med Hyperloop till Helsingfors”, säger han. 
Ulf Djurberg är advokat och delägare i Setterwalls Advokatbyrå. Han ser inga oöverstigliga juridiska hinder när det gäller Hyperloop.

Kommentarer

Populära inlägg