Hälsningen till hela Finland

Det är dags att sammanfatta resan till den finländska centerns stora partidagar i Seinäjoki som jag berört tidigare. Skickade i dag ut följande pressmeddelande samt talet till kongressen:

ÅLÄNDSK HÄLSNING TILL FINLÄNDSKA CENTERN
Åländsk Centers ordförande Jörgen Pettersson deltog i helgen i finländska Centerns stora partidagar i Seinäjoki. Där, i Seinäjoki Areena, samlades uppemot 4.000 deltagare som återvalde statsminister Juha Sipilä som ordförande. Mötet utsåg även Matti Vanhanen till partiets presidentkandidat och Jouni Ovaskainen till ny partisekreterare.

Under mötet riktade Pettersson en hälsning från Åländsk Center till regeringspartiet och påminde bland annat om vikten av den finländska tvåspråkigheten, sjöfarten samt nödvändigheten av att stimulera företagandet i hela landet. (Hela talet finns återgivet nertill.)

Med på mötet fanns en rad utländska gäster representerande Tyskland, USA och Ryssland för att nämna några. Dessutom var det europeiska ALDE-partiets nye president Hans van Baalen på plats och visade stort intresse för åländska frågor. Åländsk Center är sedan år 2013 observatör i ALDE och har därmed möjlighet att från alla första början vara med och påverka strategier för hela Europa.

”Det är oerhört viktigt att ständigt informera om vår självstyrelse och dess utmaningar och möjligheter. Jag tror att vi från åländsk sida kan göra skillnad genom att understryka vikten av företagande och nödvändigheten att se möjligheterna, inte hindren”, säger Jörgen Pettersson och tillägger:

”Den åländska självstyrelsen är självklar för alla ålänningar men inte alltid så lätt att begripa för andra. Insikten i åländska frågor kräver att vi från åländsk sida oförtröttligt flyttar fram våra positioner och berättar vilka vi är i såväl nationella som internationella sammanhang.”

TALET TILL CENTERSTÄMMAN:
Värderade ordförande och Centervänner i hela Finland,

Jag representerar Centerrörelsen på Åland, det självstyrda och svenskspråkiga örike som varit en del av Finland i snart etthundra år. Hemma talar vi endast svenska men Åland är i dag också ett internationellt samhälle med närmare nittio olika nationaliteter och många olika språk.

Förhållandet mellan Åland och Finland är ett fantastiskt och unikt exempel på fredlig konfliktlösning och historiskt partnerskap. Ända sedan år 1922 har Åland och Finland, sida vid sida, byggt upp nordiska mönstersamhällen med trygga och välutbildade medborgare. Jag citerar gärna partiets finländske grundare Santeri Alkio som hyllade den enskilda människans frihet och nödvändigheten av ett privat företagande men som aldrig glömde de fattigaste. Så ska Centern arbeta även i dag.

Åland är i dag ett utpräglat Centersamhälle där besluten fattas nära människan och skapar ett starkt och ansvarstagande samhälle samt livsglädje bland medborgarna. Det har lagt grunden för framgångsrikt företagande och en vilja att göra mer. Med våra 29.000 invånare har vi byggt 2.200 företag och vi har fotbollslag i den högsta ligan på både dam- och herrsidan. Vi har byggt en chipsfabrik som gör vardagen gladare för hela Finland och vi färdigställer som bäst en av världens största och mest miljövänliga fiskodlingar på land. Den åländska sjöfarten ser varje dag, året runt, till att den finländska exporten och importen löper smidigt.

I detta sammanhang vill jag rikta ett tack för det tålmodiga och resultatinriktade arbete som den finländska regeringen med statsminister Juha Sipilä och Ålandsminister Anne Berner i spetsen uppvisade i samband med att den åländska chipsfabriken räddades kvar på Åland senaste vår. Likaså förtjänar den finländska sjöfartspolitiken beröm, landets sjöfartsnäring har i dag lika goda förutsättningar som våra europeiska kolleger och konkurrenter. Det är viktigt för hela Finland, havet förenar Finland med den västeuropeiska gemenskapen och värdegrunden.

Åland är brohuvudet mellan Finland och Sverige. Vi finns mitt i Östersjön och kunde varit isolerade men vi har valt att göra tvärtom, vi griper möjligheterna. Ålänningarna är företagsamma och räds inte hårt arbete. Precis som finländarna. Ja, det finns utmaningar men det har det alltid gjort. Den åländska Centern jobbar för hela Åland på samma sätt som den finländska Centern jobbar för hela Finland. Låt oss aldrig glömma det och låt oss aldrig glömma att Finland består av två språk som båda är lika viktiga och nödvändiga för det fortsatta nationsbygget. Vi lever i ett nordiskt sammanhang där svenska är en avgörande del i gemenskapen.

Med dessa ord önskar jag vårt finländska systerparti lycka till i det fortsatta arbetet. Vi måste tillsammans hjälpa varandra att bli starkare. Det är vad ledarskap handlar om. Möjligheterna finns överallt om man väljer att se dem. Framtiden är inget vi får av någon annan. Den skapar vi själv och arbetet upphör aldrig.


Avslutningsvis vill jag rikta en inbjudan till alla att komma och besöka vårt örike och själva se hur vi på Åland sköter våra angelägenheter.

Seinäjoki, 11 juni 2016
Jörgen Pettersson
Inte riktigt en vanlig dag på jobbet men väldigt inspirerande ändå. 
Ålandsministern Anne Berner var på plats och berättade om infrastruktursatsningar.
Ett hållbart Finland genomsyrade väldigt mycket på stämman.
Olli Rehn jobbar med energifrågor.
Matti Vanhanen valdes i dag till partiets presidentkandidat inför valet 2018.Kommentarer

Populära inlägg