Därför vill vi köpa Mariepark

Är sedan något år tillbaka ordförande i Mariehamns Elnät Ab. Det har varit en oerhört lärorik resa där vi på mindre än två år försökt skapa en egen identitet för en konkurrensutsatt verksamhet. För att nå ännu längre har vi föreslagit att bolaget skulle flytta sin verksamhet till Mariepark som stått tomt sedan några långa år tillbaka. Det är inte ett oomstritt förslag och därför skrev jag och viceordförande Annelie Karlberg en insändare till dagens Nya Åland:
Unikt läge att sätta fart på Mariehamn
Mariehamns Elnät Ab har i formell ordning i enlighet med ägardirektivet bett Mariehamns stad om lov att köpa Mariepark för att etablera kontor och verkstad på den i dag övergivna platsen intill Västerhamn. Fördelarna med en flytt är många, både ekonomiska och praktiska och verksamheten är inte störande för grannarna. Sedan Mariehamns Elnät Ab bolagiserades år 2015 har dess styrelse och personal målmedvetet arbetat med rationaliseringar och förbättringar för att kunna erbjuda kunderna så bra energipris som möjligt.
I dag är bolagets verksamhet utspritt på flera platser vilket inte är rationellt. Tekniska verkens byggnad är inte optimalt anpassad för ett konkurrensutsatt elbolag. Genom att flytta elbolaget skulle priserna till kunderna kunna sänkas. 
Förutom att ett köp av Mariepark skulle skapa bättre förutsättningar för Mariehamns Elnät Ab skulle även många andra möjligheter uppstå. Marieparkområdet skulle bli en aktivare plats än i dag och samordningsmöjligheterna med hamnen skulle vara många och bra även för hamnbolaget och i förlängningen VA-verket och kanske fler. Dessutom kunde det bli början till en nystart för tekniska verken, kanske som kontor eller bostäder. 
Om stadsstyrelsen väljer att säga nej till Mariehamns Elnät Ab:s anhållan säger man också nej till utveckling. Då kommer ingenting att hända med tekniska verken och Mariepark förblir oanvänt. Det vinner ingen på, allra minst stadsborna och elkunderna.

Jörgen Pettersson
Ordförande i Mariehamns Elnät Ab och ledamot av stadsfullmäktige

Annelie Karlberg
Viceordförande i Mariehamns Elnät Ab
I dag är Mariepark i Västerhamn ett tynande monument över en tid som var för länge sedan. Så lär det bli även i fortsättningen, OM inte Mariehamns Elnät Ab kan överta fastigheten och piffa upp och sätta fart på området. Alla till nytta och grannarna till godo. (Fotot är lånat från Ålandstidningen)

Kommentarer

Populära inlägg