Staden behöver ett landmärke

Vid gårdagens stadsfullmäktigemöte, som slutade först vid halv tolv-snåret, fastslogs enhälligt nya riktlinjer för en ny slags centrumplanering. Hela förslaget kan man läsa här. Jag tycker förslaget andas framtidstro och stöder det varmt och sade ungefär följande.

Vikten av att Mariehamn alltid ska försöka hålla sig framme har jag lyft många gånger tidigare. Åland behöver Mariehamn lika mycket som Mariehamn behöver Åland.

Ordförande,

en stad behöver framför allt människor men också framtidstro och entreprenörer som är villiga att ta risker genom att göra affärer. Det behövs cafeterior, frisörer, restauranger, kontor, butiker, tandläkare, mötesplatser, idrottsanläggningar, konserthallar och så vidare. Platser där människor kan mötas och trivas tillsammans. Själva idén med en stad är mångfald när det gäller kultur, ursprung, intressen och syn på själva livet. I städer möts olikheterna som tillsammans formar framtiden. För att detta ska fungera krävs politiskt och inspirerande ledarskap, optimism och tydliga men inte stelbenta regler för hur samhället ska skötas och konstrueras. Detta har Mariehamn över tid inte alltid lyckats med och därför finns platser med outnyttjad potential. Orsakerna till detta är antagligen många och vi bär väl alla någon slags skuld till att planerade och önskvärda projekt inte ägt rum. Det är som det är och inget att öda tid på. Det är betydligt viktigare att blicka framåt. Nu är alltså ett unikt läge att lyfta fram möjligheter istället för att leta hinder. Vi har i dag möjlighet att göra Mariehamn ännu finare genom att skapa förutsättningar för entreprenörer och tomtägare att bygga bostäder och skapa sammanhang som lockar till inflyttning.

Inom Centern tycker vi inte det är fult att tjäna pengar. Om fastighetsägare är villiga att ta ekonomiska risker bör detta uppmuntras, inte stoppas. Det är ändå ett faktum att den välfärd vi åtnjuter och de arbetsplatser den resulterat i bottnar i privata initiativ och företagande. Den enskilt största orsaken till att byggare tvekat är de rigorösa parkeringskrav som staden hittills haft. Kan vi mildra de tror jag vi kommer att få en helt ny utveckling. Kan vi minska biltrafiken skapar vi antagligen en mer levande stadskärna vilket också borde locka till inflyttning. Detta är en plan som kan göra detta möjligt.

Inför det här fullmäktigemötet har Mariehamnscentern träffat stadsarkitekten Sirkka Wegelius för att i detalj bekanta oss med de riktlinjer för en delgeneralplan för Mariehamns centrum som tagits fram. Det är ett gediget arbete som ligger bakom kommitténs slutsatser och något som vi inom Mariehamnscentern stöder och applåderar. Det är inte minst intressant att läsa om länsarkitekten Chiewitz som redan i den första stadsplanen från 1860, då ruinerna i Bomarsund fortfarande nästan pyrde, drog upp riktlinjer för hur 20.000 människor skulle kunna bo i trevåningshus i centrum. Så blev det aldrig och bra är väl det, risken för att det blivit tråkigt var nog betydande. Ändå väcker historien tankar om vilka fantastiska möjligheter vår stad erbjuder när det gäller bostäder.

Att bygga en stad handlar inte uteslutande om att skapa plats för så många människor som möjligt. Vi är alla individer med olika behov och syn på hur vardagen ska skötas. I kommitténs arbete framhålls till exempel vikten av blandade funktioner för att skapa liv i centrum. Slutsatserna är intressanta och viktiga att gå vidare med. Inom Mariehamnscentern har vi över tid pekat på vikten av att bygga på höjden för att skapa förutsättningar för lönsamhet och gärna ett landmärke utöver det vanliga. Vi kan inte helt släppa tanken på att ett mäktigt våningshus skulle göra stor skillnad för Mariehamn och hela Åland. Tänk Turning Torso i Malmö fast i en kanske något beskedligare omfattning. Eller ta Ting1 i Örnsköldsvik som ett exempel. Där finns bostäder och kontor i ett färgsprakande flervåningshus som lämnar ingen oberörd. Mariehamn skulle må bra av ett blickfång som andas kreativitet.

I kommitténs slutsatser ser vi inga hinder för det. Förtätningen i centrum skulle medge våningstalet mot gata med tre till fyra våningar och på några platser inne i kvarteren ännu högre byggnader. Där vore det läckert med ett projekt som skulle definiera hela staden och synas redan vid ankomsten till Västerhamn. Detta kan dock bara ske om vi kan visa flexibilitet och samarbetsvilja och trivsel vilket dessa riktlinjer andas. I sammanfattningen lyfts avsikten med målsättningarna tydligt fram. Planen ska bli mer tillåtande för fastighetsägarnas kreativitet och skapa flexibla lösningar. Detta kan ske när till exempel parkeringsplatser och vistelsegårdar planeras gemensamt med staden som huvudman och pådrivare. Bara genom att samordna parkeringsplatserna kan kapaciteten höjas med hela trettio procent. Det är mycket och det är tankvärt.

Jag ska inte gå in på alla detaljer i kommitténs riktlinjer och det framåtriktade och gedigna arbetet som stadsarkitektkontoret och kommittén uppvisat. Från Mariehamnscenterns sida tycker vi grunden i och med detta är lagd för att offensivt och i samspel mellan det offentliga och det privata skapa en levande stadskärna. Vi önskar Stadsutvecklingsnämnden lycka till i det fortsatta arbetet med att förverkliga förslaget. Låt oss komma överens om att det har blivit dags att agera och ge fastighetsägarna och stadsborna framtidstro och möjligheter att bygga bostäder och kontor som folk vill leva och arbeta i.

Turning Torso i Malmö är fenomenalt på precis alla sätt. Foto: Wikipedia.
Så här ser det ut i Örnsköldsvik nuförtiden. Detta är kreativt på riktigt. Foto har jag lånat från Svensk bostadsutveckling Ab.

Kommentarer

Populära inlägg