Möte med statsministern

Gårdagen i Helsingfors blev intressant på väldigt många vis. Mycket lärdom, många möten och ny information. Som livet ska vara.

Mest givande var stunden som vi tillbringade med det finländska regeringspartiet Centerns allra högsta företrädare. Inför hela gruppen på fyrtionio ledamöter fick vi möjligheten att berätta om Åland och de utmaningar och möjligheter som finns i gemensamma projekt.

Efter mötet skrev vi följande:
Centern mötte statsministern
Det är oerhört viktigt att skapa hållbara relationer mellan Åland och Finland. Ingen vinner på konfrontation.

Delar av Centerns lagtingsgrupp mötte i torsdags statsminister Juha Sipilä och Ålandsminister Anne Berner i riksdagen i Helsingfors. Vi deltog i finländska Centerns ordinarie gruppmöte och lyfte fram den åländska självstyrelsen och småskaligheten. Åland är ett tryggt, framgångsrikt och välkomnande samhälle, mycket tack vare en långsiktigt politik med inriktning på decentralisering.

Vi lyfte fram hur Åland och Finland med gemensamma krafter utvecklats till nordiska välfärdssamhällen. Till exempel har åländsk sjöfart och taxfreeundantaget skapat konkurrenskraft för hela landets exportindustri.

I samband med träffen med Juha Sipilä, Anne Berner, riksdagsgruppens ledare och tidigare statsministern Matti Vanhanen med flera flaggade vi även för de utmaningar som Åland och Finland står inför. Beslutet att säga nej till det åländska vindkraftsstödet är en sådan. Chipsfabrikens framtid en annan och effekterna kring social- och hälsovårdsreformen (Sote) just nu väldigt komplicerad.

För att lyckas hantera detta på bästa möjliga sätt krävs kontakter och relationer.

Från Centerns sida vill vi understryka vikten av att ständigt och oförtröttligt bygga dessa för Åland avgörande relationer.
Åländsk Center
Jörgen Pettersson, ordförande
Britt Lundberg, gruppledare
Mikael Lindholm, lagtingsledamot
Partiordförande Juha Sipilä tillsammans med åländske partiordföranden Jörgen Pettersson. Det är så här bra samarbeten börjar! #centerkrafter #världensbästavardag  (Foto: Jenny Schuhmeister)
Genom att bygga relationer och arbeta tillsammans är utmaningar lättare att hantera. Så har alltid skett inom den nordiska centerrörelsen. Från vänster statsminister Juha Sipilä, åländske centerordföranden Jörgen Pettersson, gruppledare Britt Lundberg, Ålandsministern Anne Berner samt lagtingsledamot Mikael Lindholm. (Foto: Jenny Schuhmeister)

 

Kommentarer

Populära inlägg