Inte läge för panik

Skrev en insändare i helgen som publicerades i tidningarna i dag. Den handlar om vikten av tydligt ledarskap och att den högsta toppens kommunikation inte borde få andas panik. Dessvärre är det det den gör på Åland i dag.

Ja, det finns många utmaningar men det stärker ytterligare behovet av stabilitet och framtidstro. Allt annat blir kontraproduktivt.

Riksdagsledamot Mats Löfström delar min syn och skrev ett inlägg i samma ton.
LR borde agera, inte reagera
Det är inte enkelt att arbeta i landskapsregeringen. Det vet Centern bättre än de flesta efter alla år i ansvarsställning. Frågorna är många och ofta komplexa och kritikerna högljudda och välformulerade. Ingenting är ju lika enkelt som att veta hur saker man själv inte gör, ska göras. Ändå måste det sägas. De första hundra dagarna för LR har inte skapat framtidstro utan, tyvärr, det motsatta i form av stigande oro i det åländska samhället.

Ett flertal frågor har under de senaste månaderna framstått som överraskningar för landskapsregeringen, nu senast i form av panik över social- och hälsovårdsreformen i Finland, baserat på interna dokument från Finansministeriet. Inget i detta agerande skapar stabilitet. Att man sedan av allt att döma förlorat kontrollen över landskapets eget spelbolag späder på känslan av ett förarlöst fordon.

Det övergripande intrycket av den senaste tidens potentiellt mycket svåra utmaningar är att de tycks ha kommit överraskande för den sittande landskapsregeringen. Kommunikationen har andats förfäran, häpnad och ilska istället för beslutsamhet, framtidstro och trygghet. En regering borde agera, inte reagera.

Regerande är svårt. Det kräver relationsbyggande samtal, initiativ, handlingskraft och massor av is i magen. Att inte bara tillåta sig bli överraskad utan dessutom närmast kokettera med det bidrar inte till stabil utveckling. En regering förväntas komma med förslag till lösningar, ledarskap och lugn och ro. Efter denna regerings första hundra dagar är känslan som uppstår att det alltid är någon annans fel att man själv förlorat kontrollen. Det leder osökt fram till frågan om den tillräckliga och nödvändiga kompetensen och erfarenheten faktiskt finns i Ålands politiska ledarskap i dag.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande
Nej, sådana här knappar finns inte när det gäller politiskt ledarskap. Därför måste man förhålla sig lugn även till svåra frågor.

Kommentarer

Populära inlägg