Turismen är framtiden

”Öar är bättre än fastlandet på att utveckla hållbara resmål. Och eftersom turismen är världens största affärsområde finns här pengar att tjäna.”

I samband med det stora Forum för samhällsplanering som mynnade ut i hemsidan www.växtkraft.ax kom föreläsaren Jeppe Klockareson från egna företaget Fair Travel till Alandica. Ämnet var hur Åland kan bli en hållbar destination och därmed tjäna pengar på de besökare som väljer sina resmål utifrån vilka avtryck de lämnar.

Liksom många gör i dessa dagar av hållbarhetstänk inledde Klockareson med att citera Brundtlandkommissionens definition av hållbart beteende:
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Det blev många siffror under denna föreläsning men samma budskap. Allt fler turister väljer destinationer som kan garantera så lite miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt reser mänskligheten mer och mer, kurvan uppåt är inte ens i avstannande; tvärtom. Enligt TripAdvisor vill hela sextionio procent av deras resenärer ha hållbar turism. Trots att sjuttiofem procent av dem inte visste vad hållbar turism är...

Hur som helst finns det en växande skara LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) som vi borde försöka nå. Åland är ju allt detta och mycket mer. Dessa hälso- och hållbarhetsgäster utgör, enligt Jeppe Klockareson, tjugofem procent av de svenska turisterna men hela trettio procent av tyskarna vilket därmed gör dem till en hyperintressant målgrupp.

Det är alltså på väg att ske en kantring mellan hur det var förr och hur det blir i fortsättningen. Med tanke på det är det intressant att nittiofem procent av alla destinationer egentligen saknar hållbarhetstänk – det betyder ytterligare ett läge för Åland, den dag vi helt har ställt om.
Tjugofem procent av folk ger katten i allt vad miljö heter. Femtio procent vill gärna tro sig gilla hållbarhet medan tjugofem procent är frälsta. Jeppe Klockareson pekade på många fakta som talar för att så snabbt som möjligt ställa om den åländska turismen till fullständigt hållbar – i alla led.Kommentarer

Populära inlägg