Bra siffror för hela Åland

Det är fortfarande en bit kvar till toppåret 2009 men inresandesiffrorna visar nu för andra året i följd plus. Det är oerhört viktigt för bilden av hela Åland. Bara genom att ständigt vara ett attraktivt resmål försäkrar vi oss om arbetsplatser och exportmöjligheter. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, Visit Åland är en vital del av hela samhällsapparaten. Turismen gör Åland mer spännande och bidrar dessutom till intellektuellt inflöde vilket alla orter behöver.

Hela statistikmeddelandet kan man läsa här.

Det är inte den enda goda nyheten. Åsub rapporterar också att arbetslösheten är lägre i år än i fjol. Den relativa arbetslösheten är fyra procent (4,4 i januari i fjol) för alla och 5,8 procent för ungdomar under 25 år (7,2 procent i fjol).
Så här har inresandet till Åland utvecklats över tid.

Kommentarer

Populära inlägg