Toppbetyg för Mariehamn

Det var stadsfullmäktige i går och förslaget till stadsstyrelse godkändes enhälligt. Det betyder att alla partier i Mariehamn stöder det förslag om ”lagt kort ligger” som undertecknad lanserade tidigare i höstas, efter valet. Bra. Politik är en sak och valteknik en annan.

Efter formaliteterna tog Richard Palmer från Åsub över och presenterade den färska Medborgarundersökning för Mariehamn som han ansvarat för. Slutsatserna är ganska snärjiga men baseras på femhundratio enkätsvar vilket är lite färre än den undersökning som gjordes år 2012. Några axplock:

Mariehamnarna är fortsättningsvis ”mycket nöjda” med sin stad som en plats att bo och leva i.
Kommentar: Inte så konstigt. Här lever talkoandan i form av midsommarfirande och frivillig samt gratis julgransinhämtning.

Bostadssituationen har ganska märkbart förbättrats från år 2012 till hösten år 2015.
Kommentar: Det är ett faktum att det finns fler tomma lägenheter i dag än då. Därför upplevs situationen som bättre.

Det råder skillnader mellan mäns och kvinnors syn på tillvaron. Män är mer positiva till utbildningsmöjligheter, bostäder, trygghet och det kommersiella utbudet.
Kommentar: Det är illavarslande när män anser att staden blivit tryggare medan kvinnorna tycker tvärtom. Så ska det absolut inte vara, alla ska känna trygghet.


Kollektivtrafiken lockar allt färre resande. Det handlar om en radikal minskning. Kvinnornas bussåkande minskade mer än männens.
Kommentar: Ingen kioskvältare. I och med att den avgiftsfria busstrafiken togs bort har resandet förflyttats till promenader och cykel vilket är bra ur hälsoperspektiv. Gratis var gott. Och staden sparade massor av pengar på att göra om kollektivtrafiken till betaltjänst.

Vill man höja helhetsbetyget ska man satsa på bostäderna och kommunikationerna.
Kommentar: Folk vill alltså hellre bo bra med utmärkta kommunikationer hellre än tvärtom... Men folk mår också bra av att ta sig fram på egen hand.

Mariehamnarna är nöjda med stadens verksamheter. Försämringar noteras dock när det gäller stöd till utsatta personer, gång- och cykelvägar samt skötseln av gator och vägar.
Kommentar: Man behöver kanske bara åka Ålandsvägen som är ett ständigt dåligt samvete. Gissningsvis har också nyhetsrapportering av hemlösa och tiggare spelat in i den här analysen som gjordes hösten år 2015.

Vill man höja helhetsbetyget är renhållning och sophämtning allra viktigast tillsammans med förbättrade förutsättningar för idrott och motion. Här tycker man också att äldreomsorgen är bra som det är.
Kommentar: Ingen protest. Idrott skapar innehåll och gör livet roligare.

När det gäller inflytande i staden är stadsborna bara ”nöjda” med sitt inflytande.
Kommentar: Rätt underligt kan jag tycka med tanke på att en stadspolitiker aldrig är längre bort än ett stenkast eller två. Minst nöjda är gruppen 65-84 åringarna vilket inte heller är direkt jätteöverraskande. Alla vet ju att det var bättre förr... :-)

”Genomgående är detta ett toppbetyg för Mariehamn. Detta ska vi vara väldigt stolta över”, avslutade Richard Palmer sin presentation. 
Avslutningsvis fick deltagarna nämna några enskilda områden som man borde satsa exempel:
1. Äldreomsorgen. (Underligt med tanke på att äldreomsorgen i helhetsbetyget upplevdes som inte så viktig.)
2. Gator och vägar.
3. Centrumutveckling.
4. Kollektivtrafik.
5. Skola och ungdomsaktivitet.
6. Cykelbanor och gångvägar.
7. Miljö.
8. Bostäder.
Generellt sett jublar stadsborna över sin stad. Det är ett mycket bra betyg! Bilden är från en av IFK:s hemmamatcher.

Kommentarer

Populära inlägg