Fler män, färre kvinnor

I går var inte bara dagen då Hoburgen lämnade Mariehamn efter att i snart sex år ha legat förtöjd vid Västerhamn. Det var dessutom dagen då Ålands statistik- och utredningsbyrå avslöjade den senaste statistiken om den åländska befolkningen. Den visar bland mycket annat att kvinnoöverskottet försvunnit. Från att under flera årtionden ha funnits ett hundratal fler kvinnor än män är skillnaden nu utjämnad. Eftersom fler män än kvinnor flyttade in under 2014 är vi i dag nästan i balans. Inte riktigt, än så länge finns något fler kvinnor.

Statistiken visar också med iskalla siffror som stöd att skärgårdsbefolkningen fortsätter minska. Medan i stort sett hela övriga Åland växer minskar skärgårdsborna till antalet. Det är ytterst utmanande mot bakgrund av att den skattefinansierade trafiken aldrig varit lika omfattande som under den aktuella perioden. Skärgårdens överlevnad närmar sig ett allt skarpare läge.

Hela den aktuella rapporten kan man läsa här.
Det är från skärgårdskommunerna som befolkningen flyttar.
I mitten av 1990-talet var kvinnoöverskottet som allra störst på Åland. I dag är skillnaden i antal mellan kvinnor och män i stort sett utjämnad.

Kommentarer

Populära inlägg