Europa och flyktingkrisen

Veckan avslutades i Lettlands huvudstad Riga där BSPC:s ”permanenta kommitté” möttes. Jag är numera ordförande i den åländska delegationen och gör mitt bästa för att lyfta fram åländska frågor i den internationella familjen vars gemensamma nämnare är Östersjön och dess väl och ve. En över allt skuggande fråga just nu är hur dessa stater och andra ska hantera de alla flyktingar som just nu flyr sina länder för att rädda sina liv. Det är en utmaning och det är en möjlighet och det handlar om hur man som människa sist och slutligen behandlar andra människor som ber om hjälp. I min värld finns bara ett sätt. Man räcker ut sin hand på samma sätt som man förväntar sig att få hjälp när man själv behöver det. Detta tankesätt är inte bara självklart utan dessutom avtalat. I minst tre olika internationella överenskommelser ingår plikten att hjälpa andra nationer när hjälpen behövs. Ingen flyr utan goda skäl och omsorgen om det egna livet är ett starkt sådant.

Nu är det måndag och fyrhjulsdriften är som alltid påkopplad. Ses på byn!

Med anledning av BSPC-mötet skickades förresten det här pressmeddelandet ut:
PRESSMEDDELANDE
I onsdags utsågs lagtingets nya BSPC delegation. Jörgen Pettersson är dess nya ordförande och tillika lagtingets medlem av BSPCs permanenta kommitté. Övriga medlemmar i delegationen är Sara Kemetter, Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson och Stephan Toivonen.

I torsdags och fredags höll den permanenta kommittén, där Jörgen Pettersson ingår, möte i parlamentshuset i stadskärnan av Riga.

Vid mötet diskuterades bland annat hur utbildningspolitiken kan samverka med andra politikområden i syfte att stärka ekonomin. Det diskuterades även hur Östersjöområdet kunde bli ett center för global utbildning. En center som starkt skulle kunna bidra till regionens utveckling och även till export av utbildning. Jörgen Pettersson konstaterar att utbildning är en viktig affärsmöjlighet för hela Åland som även behöver inflyttning.

”Mot bakgrund av det arbete som i dag pågår i Högskolan på Åland är detta synnerligen intressant och framåtblickande”, säger Pettersson.

Vid mötet behandlades frågor gällande uppföljningen av senaste BSPC resolution som antogs i augusti. Alla delegationer kommer att begära synpunkter av sina regeringar gällande resolutionen och de 57 områden som lyftes fram.

Även flyktingkrisen som drar fram över världen och Europa diskuterades ingående. Jörgen Pettersson konstaterar att flyktingfrågan allt mer framstår som Europas största utmaning där även Åland måste bidra. Inte sedan andra världskriget har lika många människor befunnit sig på flykt som i dag.

”Det är något som kommer att lämna avtryck över hela Europa och det råder en stor samstämmighet bland Europas ledare kring Östersjön att alla måste göra vad man kan. Det handlar ändå om att hjälpa människor som flyr för sina liv”, säger Pettersson.
På plats i Rigas parlamentsbyggnad.
Så här ser det ut i samband med mötet.
Åland och Finland på samma bild. Från vänster Niclas Slotte, jag, Mika Laaksonen och Maria Tolppanen.
Silver saknades inte i denna praktfulla pjäs som finns i Rigas museum. 
Skylt. 
Om detta kan jag berätta, ty jag var där.
Ögonblicksbild. 
En annan bild från själva parlamentssalen.Kommentarer

Populära inlägg