Ett stort steg mot framtiden

Det var en unik förmiddag i hotell Arkipelags kaptenssal i går. På plats var delar av den stora finländska industrin och spetskompetensen från de åländska energibolagen. Skälet var Ålands teknologicentrums (ÅTC) arbete med Case Smart Energy Åland. Jag har berättat om detta förut, det handlar i korthet om att på allvar göra Åland till ett testområde för framtidens förnyelsebara energilösningar – de som förr eller senare måste bli verklighet. Det har absolut inte stått still. År 2004 utgjordes världens globala energikällor till en procent sol och sex procent vind. År 2013 var siffrorna sjutton respektive sexton procent! Det går alltså framåt med god fart. Ändå finns mycket kvar att göra.

Under de senaste månaderna har en så kallad genomförbarhetsstudie (feasability study) genomförts av Robert Mansén och Ralf Häggblom vid ÅTC. I går presenterades hela upplägget och fick stöd av företrädare för storindustrin (Heikki Uusitalo, ABB) och universitetsvärlden (Sami Repo, Tammerfors universitet). Båda valde att se möjligheterna i det småskaliga Åland där lagstiftningen är överskådlig, befolkningsunderlaget tillräckligt och den geografiska placeringen mellan Sverige och Finland perfekt. Det handlar om enorma pengar för den som snabbast kan visa på hållbara lösningar som passar stora länder. Visionen är djärv, projektet visar på potentiella jätteexporter från Finland och Åland mot omvärlden. Ålands möjlighet ligger i att vi är tillräckligt små för att kunna testa unika system.

Sami Repo underströk att det handlar om att förnya hela det sätt som vi i dag lever på. Ska Åland bli etthundraprocentigt hållbart betyder det att alla fossila bränslen ska bort. Tanken svindlar mot bakgrund av hur oljeberoende vi är i dag men är samtidig något hela världen står inför. Det är inte hållbart att förstöra ämnen som tas ur jorden.

Åland är redan i dag till tjugo procent försörjt av vindkraft. I en nära framtid kan det bli sjuttio procent och mer. Infrastrukturen börjar finnas på plats och medvetenheten växer hos allt fler.
”Det finns unika möjligheter att bli världsledande i skapandet av smarta energiplattformar”, underströk Sami Repo.

Det finns ett starkt intresse från den finländska industrin att genomföra detta och den omedelbara tidsplanen för att driva projektet vidare börjar nu, fortsätter år 2016 och ska vara, till vissa delar, förverkligat år 2019. För det krävs investeringar på i runda tal två miljoner euro som man ska försöka skramla ihop från Tekes och Sitra och EU-program och så vidare. Jag gick därifrån innan den avslutande paneldebatten men är övertygad om att viljan finns att vara med och förändra världen, för det måste vi tro att vi klarar av; dag efter dag efter dag. För att låna slutsatsen av Sami Repo:
”Detta kan vara början till något stort och omvälvande för hela Åland!”

Allt detta passar också in som handen i handsken i den hållbarhetsstrategi som Ålands lagting bestämde sig för att följa i fjol. Landskapets hållbarhetsstrateg Ann Nedergård var också med och presenterade planeringen för hur Åland ska bli ett hållbart samhälle år 2051.
Vår åländska infrastrukturminister Veronica Thörnroos öppnade seminariet med några väl valda ord om nödvändigheten att blicka framåt och se möjligheterna i förnyelsebara energikällor. 
Arkipelags kaptenssal var fylld av folk som är fast beslutna att förändra vårt förhållande till fossila energikällor.

Kommentarer

  1. Jack Christenbrunn15 september 2015 kl. 11:14

    Det gäller att se möjligheterna. Skulle man ha presenterat färjtrafiken på 50-talet i den omfattning den är i dag skulle det ha betraktats som ett fantasifoster. I samma anda presenterade att ett förslag för en tidigare trafikminister med initialerna RK en vision att kontakta företag som utvecklar PRT (Personal Rapid Transport) för att erbjuda dem möjligheten att bygga en testbana mellan Mariehamn och Godby. I vårt västra grannland funderar man nu på att låta kineserna bygga höghastighetståg mellan Göteborg-Malmö och Stockholm. Kanske vi borde fundera på att låta kineserna bygga en fast förbindelse till Föglö.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg