Några tankar från Lappo

Det börjar bli dags att ta lite sommar även i år och vilken dag som helst är även vädret här. Kanske redan i dag! I går sammanfattade jag min egen insats på Lappo (OBS, partiskt) där de åländska politikerna träffades för att ladda inför höstens val.

Det var för övrigt Lappo ungdomsförening som låg bakom det unika arrangemanget som visade prov på initiativkraft och en förmåga att säga ja istället för nej, något hela Åland och alla ålänningar borde ta lärdom av.

Inga andra kan som unga skänka nya perspektiv på gamla problem. heder åt alla de ungdomsorganisationer som ställde upp och pratade och vägde argument mot varandra. Snyggt gjort! (Här är en länk till vår egen organisation.) Michelle Grönlund och Mathias Johansson gjorde bra i från sig, här kan man läsa Michelles egna ord om Lappodagen.

Det pratades såklart kortrutt och det lyftes visioner inför framtiden. Sådana har jag i lika sammanhang även lyft i denna blogg. Som när ett enhälligt lagting antog planerna för investering i skärgården (alltså sådana investeringar som kan räknas hem inom överskådlig tid). Eller som när jag och vi häromåret listade ett gäng områden som är viktiga att minnas. Eller själva partiets plan inför framtiden och vår vilja att bygga världens bästa vardag. #världensbästavardag #valseger2015

Alfågeln är en av landsvägarna mellan Lappo och Brändö och fasta Åland.
Harry Jansson slog fast Centerns linje inför höstens lagtingsval. Han lyfte bland annat nödvändigheten av att se över näringsrätten med syfte att släppa in fler nya företag till Åland. Han var också snäll och lyfte min egen ringa insats i kampen mot rasismen.
Från Centern deltog Michelle Grönlund och Mathias Johansson i den stora ungdomsdebatten (till höger). Båda klarade sig med den äran. Michelle lyfte frågan om kollektivtrafiken och Mathias betonade vikten av idrottsrörelsen. Carina Aaltonen, till vänster, representerade de unga socialdemokraterna. Debattledaren Karin Lindbom gjorde ett bra jobb och lät alla komma till tals.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos var i sitt esse och körde åttor runt de övriga i debatten och betonade att kortruttsplanerna står fast och att ju färre kommuner det blir, desto mer koncentreras servicen mot centralorterna.
Anita Husell-Karlström var skarp när det handlade om utbildningspolitik och menade att Åland borde koncentrera sig på sådant vi är bra på. Som till exempel sjöfart och IT.
Erica Sjöström tycker det är dags att se över ÅHS-avgifterna för att om möjligt minska klyftorna mellan de som har och de som inte har lika stora resurser.
Lappo gästhamn visade upp sig från sin allra bästa sida denna lördag.

Kommentarer

Populära inlägg