Mycket på gång just nu

Det råder intensiva tider så här dagarna före midsommarafton. I dag firar vi förstås Bloomsday till minnet av James Joyce och vi minns den härliga IFK-segern mot FF Jaro i fjol. Dessutom är det upplagt för ett spännande fullmäktigemöte i kväll där nästa års budget ska slås fast. Själv hoppas jag det ska bli klartecken för den bolagisering av VA-verket som jag har skrivit en motion om:
MOTION GÄLLANDE VA-VERKET
VA-verket i Mariehamn är en affärsdrivande avdelning som i dag lyder under infrastrukturnämnden. Som framgår i den senaste revisionsrapporten är detta inte optimalt. Revisorerna skriver att ”det för infrastruktursektorn är svårt att analysera budgetöverskridningar eftersom affärsverksamhet och skattefinansierad verksamhet lyder under samma budgetmoment”. Tidigare har detta åtgärdats genom bolagisering av först elverket och sedan hamnen.

Mot bakgrund av revisorernas påpekande och den transparens en bolagisering innebär i förhållande till brukarna anser vi att arbetet med att bolagisera VA-verket alternativt överlåta det till annat stadsägt bolag med det snaraste bör inledas.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknade att stadsstyrelsen ges i uppdrag att i skyndsam ordning utreda en bolagisering alternativt försäljning av VA-verket.
Hoppas verkligen fullmäktige säger ja till detta. VA-verket är i dag underinvesterat och skulle klara sig bättre som ett affärsdrivande bolag än som ett affärsdrivande verk. Precis som Mariehamns Elnät Ab gjort, till alla konsumenters nytta.

Dessutom närmar sig årets NatWest Island Games med stora steg och International Island Games Association har sjösatt en nyrenoverad hemsida.

Så här känns det just nu.

Kommentarer

Populära inlägg