Skrivare som gjorde skillnad

I dag är det flaggdag i Finland till följd av den så kallade finskhetens dag som firas med anledning av att Johan Vilhelm Snellman föddes den 12 maj år 1806 i Stockholm (!). Han var son till en sjökapten, precis som jag!, men flyttade snabbt till Finland och gick i universitet i Uleåborg. Snellman skulle bli det finska språkets främste kämpe, statsman, tidningsmakare och en av dem som ordnade fram en egen myntfot för den blivande republiken Finland. Snellman kallades ibland rabulist och ibland intellektuell; lite beroende på vem man frågade. I bekantskapskretsen ingick andra föregångare som Johan Ludvig Runeberg och Elias Lönnrot. Även de sådana som skapade och utmanade vardagen på olika vis.

Johan Vilhelm Snellman var på många sätt den som banade väg för att finskan skulle nå samma status som svenskan på den tiden som han levde. När han dog år 1881 hade han på många sätt lyckats, bland annat genom att ge ut en tidning på svenska! Jag tror han ändå inte hade varit helt lycklig över den utveckling som Finland nu genomlever där svenskan får ge vika på ett sätt som över tid riskerar skada hela republiken Finland.

Det är kanske en händelse men denna dag år 1869 i Lönneberga församling föddes även en helt annat karaktär i form av Albert Engström i Sverige. Han skulle bli en av sin tids stora kulturgestalter och lade sig i både det ena och det andra från sin bas i Grisslehamn. När förbudstiden var aktuell myntade han uttrycket
”Kräftor kräva dessa drycker. Du måste avstå från kräftor om du icke röstar NEJ den 27 augusti”.
Vad alla inte vet var att Albert Engström var en flitig gäst även på Åland. I boken ”Ålands Idrott" som jag skrev häromåret nämns denne spjuver på följande vis:
”Den 12 juni 1897 fattas det avgörande beslutet att bilda Åländska segelsällskapet. Platsen är inte så överraskande badhuset i Mariehamn, den självklara samlingspunkten för stadens societet. Dit vallfärdar både känt och okänt folk från Sverige och Finland för att vila och ladda batterierna. Mariehamn är lite yvigt uttryckt en tummelplats för det vackra folket.

Bland besökarna som regelbundet publiceras i Ålandstidningen återfinns överstinnan Aurora Karamzin, tidigare kejsarinnans Alexandras hovdam. Karamzin återvänder ända upp till 90 års ålder och utgör ständigt centralgestalten kring vilket allt kretsar när det gäller nöjen och extravagans.
 
Vi hittar också författaren och mångsysslaren Albert Engström som tar sin älskarinna Marika Stiernstedt till Mariehamn. Engström är till och med prisdomare vid en regatta 1899. Det går inte så bra. Om sin insats skriver han att han lyckades ”trassla till de matematiska beräkningarna så hemskt att de verkligt kunniga seglingsexperterna med all säkerhet fick en dålig tanke om min allmänbildning”.

Han blir förlåten. Inte minst efter att ha uppträtt med sång och glam vid den efterföljande festen.

Andra kändisar vid badhuset är Carl von Knorring, dirigent vid Akademiska sångföreningen i Helsingfors, och den blivande finländske tidningskungen och mecenaten Amos Anderson. Dessutom har vi den svenske ’flygbaronen’ Carl Cederström, Sveriges förste flygare som omkom 1918 efter att ha kraschat i Ålands hav på väg till Finland. Världen är inte så stor på den här tiden heller. Flygbaronen är gift med Marika Stiernstedt mellan 1900 och 1906. Romantiken spirar av allt att döma i det gamla Mariehamn. Badhuset går på högvarv med middagar i tre skift och nonstop-orkester.”
Med anledning av detta finns det skäl att ägna båda dessa föregångare en liten tanke en alldeles vanlig tisdag i maj. Ha en fin dag.

Johan Vilhelm Snellman hade säkert roligt han också ibland även om det inte ser så ut. I dag hyllas han med flaggor i Finland för sin kamp för det finska språket.
Albert Engström föddes även han denna dag men för honom hissas inga flaggor, vilket egentligen är lite konstigt.
Albert Engström in action i sin ateljé i Grisslehamn. Åk förbi och hälsa på någon dag!

Kommentarer

Populära inlägg