Bra gjort i Mariehamn!

Fem timmars möte men inte en enda omröstning. Däremot ett godkänt bokslut och en ny skola för 6,6 miljoner euro. Det är den korta versionen.

Detta med stadspolitik är inte för sköra eller kvällströtta människor. Diskussionerna i stadsfullmäktige tog slut 23.59 i går kväll och då hade vi diskuterat dåtid och framtid och lite annat. Som alltid går tiden fort när det är skoj! Det är inte precis första gången gårdagen övergått i morgondag i stadshuset.
Jag tog upp stadens bokslut och föreslog att bolagiseringen av stadens verksamheter fortsätter med VA-verket för att det bolaget i likhet med Mariehamns Elnät ska börja bära sina egna kostnader. I dag gör man det inte, investeringstakten i det egna nätet är alldeles för låg. Allra klokast vore det antagligen att Elnät tog hand om hela VA-verket. Det är ju faktiskt så att alla som använder el även använder vatten och avlopp. Det vore klokt ur brukarinitiativ och skulle ta bort dilemmat med att tvingas ställa investeringar i nedgrävda ledningar mot skola och omsorg och sådant som syns.

Förutom bokslutet i fjol diskuterades även en exploatering av Svinö holme i södra stan. I stort sett alla var för en fortsatt planering men socialdemokraterna klamrade sig fast vid historien och ville sätta stopp. Vänsterrörelsen har blivit de nya konservativa.
Sist och slutligen gavs ett nytt klartecken för utbyggnaden av Övernäs skola. Det är bra. Den nya skolan behövs och landskapet har genom finansminister Roger Nordlund (C) frikostigt stött investeringen med 25 % PAF-bidrag och 50 % förmånligt -lån. Jag har tidigare själv drivit på projektet när andra försökt bromsa. Skolan ska bli ett exempel på klok och hållbar renoveringskunskap och det är dags att börja bygga. Kostnaden beräknas till 6,6 miljoner euro (755.000 euro dyrare än tidigare planering).

Mitt eget anförande löd så här och jag avslutade med att bjuda in till den största Valborgsbrasan vid Notudden på torsdag kväll!
Ordförande,

År 2014 var ett på flera sätt ovanligt år vilket också syns i bokslutet för Mariehamns stad. Från Mariehamnscenterns sida vill vi gärna säga några ord om året som gått och några fler ord om åren som kommer. Och jodå, vi förordar också ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Resultatet på 19,1 miljoner euro ser imponerande ut men handlar som nämnts mest om teoretiska och extraordinära intäkter vilket naturligtvis inte är att förakta. Hellre sådana än oväntade förluster. Vi får också konstatera att skatteintäkterna blev 2,2 miljoner över det budgeterade vilket många städer och kommuner skulle vara tacksamma över. De senaste åren har det ofta varit tvärtom. Det är alltså bra att staden fortsättningsvis kan vara den huvudmotor som hela Åland behöver. Bra jobbat alla skattebetalare; medborgare och företag.

Vi kan också se i bokslutet att nämnderna hanterat sina medel med stor noggrannhet. Det är skäl att rikta beröm till såväl anställda som förtroendevalda som i stora drag lyckats upprätthålla den offentliga servicen trots knappare ekonomiska omständigheter. Det finns dock många och starka skäl för att fortsätta det sparsamma livet i färden mot framtiden. Vi kan se hur lånestocken ökar och nu är 38,2 miljoner euro vilket såklart är för mycket och ett starkt argument för att fortsätta rationalisera och förbättra och noga överväga framtida investeringar.

När det gäller skötseln av det offentliga Mariehamn finns det fortfarande kvar endel saker att göra. Mariehamnscentern har drivit på bolagiseringen av det tidigare elverket och vi har motionerat fram en bolagisering av hamnen. Båda bolagen är nu förverkligade och när det gäller Mariehamns Elnät Ab visar det första bokslutet en lång rad förbättringar och rationaliseringar som kommer hela staden och alla dess invånare till godo. Framför allt klarar sig det tidigare elverket nu helt utan skattepengar och det är så det enligt oss ska vara. Affärsverk ska klara sig på egen hand och infrastruktur i form av till exempel el och vatten ska bära sina egna kostnader. Det bör också lämna större utrymme att hantera trivselfaktorer som vägar, gräsmattor, torg och sånt. 
Mot den bakgrunden är det nu skäl att även inleda samma bolagiseringsarbete med VA-verket. Den avdelningen är på flera sätt i samma läge som elverket var för några år sedan. Det måste till investeringar i ett ledningsnät som i dag dras med för stora förluster och över tid kan det också bli aktuellt med att satsa stora pengar i hela Ålands angelägenhet – Lotsbroverket. Detta bör ske inom ramen för ett bolagiserat VA-verk och det arbetet bör starta så snart som möjligt. Det blir fel om investeringar i infrastruktur ställs mot till exempel skola och omsorg och andra lagstadgade plikter som ett samhälle har.

År 2014 var vidare det år då Ålands Digitala Agenda bildades och samlar det offentliga Ålands skickligaste IT-hjärnor under samma tak. Det är bra och det är rationellt. År 2014 var året då nämndreformen i Mariehamn och ett nytt budgetsystem satte myror i våra huvuden men som över tid antagligen är klokt. Ju tydligare och tidigare vi kan bli i budgetering, desto mer utrymme lämnar det för att skapa en bättre stad för alla invånare.

Det är dessutom glädjande att läsa stadsdirektörens överblick i bokslutet. Barbara Heinonen konstaterar mycket riktigt att det blev rätt mycket ekonomi och förvaltning under år 2014. Det behöver inte vara dåligt, tvärtom. Nu finns förutsättningar för att på nytt blicka framåt och, som hon skriver, ”koncentrera mera på verksamheten”. Det är klokt för sist och slutligen finns det faktiskt mer här i livet än plus och minus och förvaltningsreformer, certifieringar och långa fullmäktigemöten. Faktiskt väldigt mycket mer och det hör till våra uppgifter som förtroendevalda att ständigt och alltid påminna folk om att vi mitt i allt allvar faktiskt måste skratta lite åt oss själva och varandra. Med de orden är ni alla hjärtligt välkomna till Ålands största Valborgsbrasa på Notudden i Mariehamn på torsdag kväll! Där finns sången, glädjen, gemenskapen och en himla massa värme!
Så här såg det ut i fjol på Notudden efter att Fabian satt fart på brasan. Här kan man läsa mer!
I fjol var det uruppförande av Notuddens nya sångkör. I år är vi vassare än någonsin!

Kommentarer

Populära inlägg