Dags att stoppa missbruket

Nej, livet är inte rättvist men när det gäller skötseln av skattepengar ska man vara noga.
När jag började i Ålands lagting för tre+ år sedan var det många som gratulerade, bland annat för de generösa pensionsarrangemang jag skulle komma i åtnjutande av. Då fattade jag aldrig vad de menade, trodde det handlade om pensionspengar som kom efter fyllda sextiofem år vilket ändå är ganska normalt.

Nu begriper jag bättre. I det nuvarande åländska systemet finns något som går ut på att du efter sju år som förtroendevald har möjlighet att lyfta en slags förtida pension såvitt att man inte har andra förvärvsinkomster. Detta är det några som har utnyttjat och kunnat leva rätt gott på att göra, faktiskt, ingenting. Några ”rävar” har kommenterat detta som att det bara handlar om en handfull som utnyttjar typ kryphål i lagen. Det är att göra det för enkelt. Lagen är stiftad av lagtinget med ett uppsåt. Jag tror att de som fattade vad det handlade om ville ha det så medan de som inte fattade, helt enkelt inte begrep bättre. Båda är lika illa.

En som hade haft alla möjligheter att utnyttja detta generösa system men på grund av egen etik och moral avstått är tidigare landskapsrevisorn Magnus Lundberg som också står bakom det medborgarinitiativ som nu lämnats till Ålands lagting.

Jag tycker initiativet är bra, när något uppenbarligen är snett gäller det att kraftfullt sätta det tillrätta. Det sker nu. Jag skrev därför en insändare till dagens tidningar om detta. Den lyder så här:
Viktigt initiativ om lagtingspensioner 
Jag har i drygt tre år suttit som ordförande i finans- och näringsutskottet i Ålands lagting. En stor del av utskottets arbete har gått ut på inbesparingar, reformer och rationaliseringar. Inget område har varit heligt, alla måste spara för att pengarna ska räcka till så mycket som möjligt. Utskottets medlemmar är inte alltid eniga i alla detaljer men har aldrig tummat på målet att nå en ekonomi i balans, alltså en tillvaro där utgifterna står i samklang med intäkterna. Så är det tyvärr inte i dag på grund av den servicenivå tidigare regeringar och lagting gått in för. 
Mot den bakgrunden är det ytterst besvärande att det finns ett system där fullt friska och arbetsföra tidigare lagtingsledamöter kan lyfta en slags förtida pension efter sin tid som förtroendevald. Det är generande att en sådan lag passerat vårt system och det är iögonenfallande att folk utnyttjat det. Jag är därför glad över att Anna Holmström och Magnus Lundberg i ett historiskt medborgarinitiativ gjort oss uppmärksamma på detta. Vi bär alla ett ansvar för att offentliga medel används så klokt som möjligt och nu är det dags att sätta stopp även för detta missbruk.  
Jag vill samtidigt passa på att slå fast att jag tycker det nuvarande arvodet för lagtingsuppdraget är tillräckligt högt.

Kommentarer

Populära inlägg