40 år sedan oljekrisen

Det är svårt att greppa men just nu är det fyrtio år sedan världen drabbades av den stora oljekrisen. Året var 1973 och krisen blev verklighet som en följd av ”oktoberkriget” mellan Syrien och Egypten mot Israel. OPEC-länderna beslöt efter kriget att stänga exporten av olja till de länder som stödde Israel, alltså i stort sett alla andra.

Detta beslut slungade hela världen in i en lågkonjunktur efter den högkonjunktur som tog vid efter andra världskrigets slut. Effekterna av oljekrisen stannade kvar till början av 1980-talet och själv var jag övertygad om att oljan skulle ta slut vilken dag som helst. Det verkar inte lika akut i dag.

För exakt fyrtio år sedan just i dag införde Sverige elransonering på grund av den pågående oljekrisen. Det var en unik och dramatisk ågärd som jag inte begrep så mycket av men som i högsta grad var verklighet. Elransoneringen pågick ända fram till den sjunde mars det året. Utmaningarna stannade inte där, man införde även en bensinransonering under januari månad. Olja makes the world go around och senare försökte man även i Sverige att utvinna olja på Gotland!

I dag är oljan billigare än på många år vilket syns inte minst på bensinmackarnas prisskyltar. Att priset på olja sjunker så kraftigt som det gör just nu är bra för Åland som även om vi minskat vår förbrukning fortfarande är mycket beroende av fossila bränslen.

Under fjolåret sjönk oljepriset i USA med hela 46 procent. Just nu ligger priset per fat på mellan 50 och 60 dollar vilket är det lägsta priset sedan maj år 2009.

Kommentarer

Populära inlägg