Freden började på Åland

Fram till den 30 augusti år 1721 förelåg krig mellan Sverige och Ryssland. Det var på den tiden inte så ovanligt med krig, det bråkades och kivades både här och där. Denna dag blev emellertid annorlunda emedan det efter årslånga fredsförhandlingar uppstod fred mellan de stridande länderna.

Fredsfördraget undertecknades i Nystad men tog sin början på Lövö i Vårdö den 12 maj, tre år tidigare, 1718. Lövökongressen gjorde på den tiden Vårdö till hela det svenska krigets viktigaste och största stad. En väldig kongressanläggning byggdes upp av mestadels inresta arbetare, ålänningarna hade sedan den ryska invasionen år 1714 valt att fly till huvudsakligen Sverige. Där satte sig sedan förhandlarna och försökte få ordning på sina riken och varandra.

Detta är så klart den snö som föll i fjol men en slags tankeställare och påminnelse om att krig alltid kommer plötsligt och oväntat och sällan med avsikt samt att de är oerhört svåra att avsluta. Det är män som pressar på och sakta höjer tonläget tills det blivit omöjligt att backa. Med tanke på det som i dag sker i Ukraina och den mobilisering som tycks pågå i de flesta länder runt Östersjön är det lätt att bli fundersam.

Ha en fin lördag och ägna gärna historien en tanke på vägen mot framtiden.
Mitt under fredsförhandlingarna på Vårdö dog den svenske kungen Karl XII den 30 november år 1718. Detta ledde till ”rysshärjningar” i Stockholms skärgård och Norrlandskusten åren 1719 till 1720 och kulminerade i ett regelrätt sjöslag på Föglöfjärden år 1720 som den svenska flottan vann. Efter det slaget fortsatte fredsförhandlingarna i Nystad. 
Karl XII, till vänster, lät sin minister Georg Heinrich von Görtz sköta förhandlingarna på Åland.  
Så här blev resultatet av de fredsförhandlingar som avslutades den 30 augusti 1721 i Nystad. Sverige i gult och Ryssland i grönt. Sveriges landförluster till Ryssland är det gul-grön-streckade området.

Kommentarer

Populära inlägg