Blir språk en valfråga?

Läser att partiet Liberalerna vill göra hemspråksundervisningen till sin stora valfråga nästa år. Man vill alltså skapa finskspråkiga (och andra språkliga) skolor eftersom man tycker det är viktigt för Åland.

Partiet duckar för frågan hur Åland strukturellt ska ställa om för att skapa en balanserad ekonomi eller hur de åländska företagen ska hitta inspiration och framtidsanda för att fortsätta generera skatteintäkter. Genom att välja det lilla undviker man det svåra.

Inte säger man heller något om det allt besvärligare läget för svenskspråkiga i Finland eller för den delen var och hur ålänningarna i framtiden ska hitta sin utkomst.

Hemspråksundervisningen är lösningen men jag undrar jag... Det är inte bara kostnadsdrivande (det finns ju i teorin säkert femtio olika språk bara på Åland), det är självstyrelsepolitiskt käpprätt åt skogen och inte något som gör Åland unikt eller självstyrelsen starkare.

Finska (och alla andra språk) är fantastiskt och viktigt och fint, men inget de åländska skattebetalarna, om jag får bestämma, ska betala för. Kring detta har jag resonerat tidigare. Och faktiskt hyllat de finskspråkiga som tagit sig till Åland för att hjälpa till i vårt eget samhällsbygge.

Get your acts together. (OBS, engelska.)

Tycker du att det är möjligheten att få hemspråksundervisning som ska ta Åland mot framtiden, då ska du rösta på Liberalerna. Annars på någon annan.

Kommentarer

Populära inlägg