Studieresa till Färöarna

Jag har själv haft lyckan att vid olika tillfällen och av olika skäl besöka Färöarna, vår lilla syskonö ute i Atlanten. Där bor knappt 50.000 färöingar och till beskaffenheten är ön och människorna väldigt lika Åland och ålänningarna när det gäller statstillhörighet och synen på tingens ordning. Jag har tidigare skrivit om denna lilla ö som blivit mig en kär vän.

I förra veckan var jag på nytt och hälsade på gamla och nya vänner tillsammans med kollegerna i finans- och näringsutskottet. För de flesta var det en ny bekantskap som på flera sätt inspirerade att ta tag i saker även på hemmaplan. Exakt vad det mynnar ut i är såklart än så länge oklart men jag är mycket glad åt att public service-kanalen Ålands radio ägnade denna utflykt det utrymme den förtjänar. Här kan man höra vad jag sade i studion i samband med Måndagsrapporten. Det är viktigt att vidga vyerna lite längre än till den egna dammen vilket radion ska ha cred för.

Vid hemkomsten gav vi ut ett pressmeddelande tillsammans med några bilder från utflykten. Allt detta kan du läsa nertill. Ha en skön helg!
Ålands lagtings finans- och näringsutskott har den 20-23 maj 2014 gjort en resa i studiesyfte till Färöarna. Vid besöket träffade man den färöiske näringsministern Johan Dahl och finansministern Jörgen Niclasen. Utskottet träffade även representanter för det färöiska lagtingets finansutskott och näringsutskott samt Färöarnas kommunförbund. 
Vid besöket fick man information om näringslivet, infrastruktursatsningarna, ekonomi- och skattesystem och det färska kommunalsystemet. 
Särskilt intressant ansåg utskottet att Färöarnas syn på infrastrukturella satsningar var. Det färöiska landsstyret har stor erfarenhet av byggande av vägtunnlar både genom berg och under vatten. De erfarenheter som de förmedlade kommer utskottet att ha med sig i den fortsatta diskussionen om tex kortruttsystem på Åland. Detsamma gäller det ekonomistyrningssystem som utskottet fick presenterat för sig som både innehåller ständigt i realtid uppdaterade siffror, prognos om budgetutfall och som varje månad säkerställer att berörda tjänstemän och politiker kvitterar att man mottagit information om budgetutfallet. Även den pågående diskussionen om kommunstrukturen på Färöarna är av intresse med beaktande av den pågående diskussionen på Åland om en samhällsstrukturreform.

Utskottet vill även lyfta fram den information man erhållit om det färöiska näringslivet och de åtgärder som Färöarna vidtagit för att gynna näringslivet. Man har nyligen satsat kraftigt på Visit Faroe Islands som i dag är en del av landsstyret och som nu kommer att bolagiseras.

Färöarna har lagstiftningsrätt i fråga om alla skatter på Färöarna och någon skatt till Danmark betalas inte. Landsstyret har konsekvent arbetat för tydliga, enkla och klara regler för beskattningen. Beskattningen som bygger på en progressiv beskattning av löneinkomster är inte låg i sig men systemet smidigt och enkelt både för företag och anställda. För sjöfarten har de inrättat ett särskilt färöriskt skeppsregister (FAS) till vilket det är knutet ett förmånligt tonnageskattesystem. Även satsningar på grön energi ligger högt på dagordningen. 26 st vindkraftverk i en ny vindkraftspark byggs som bäst på Färöarna.
 
Utskottet hade även ett intressant informationsutbyte med Färöarnas motsvarande utskott där man diskuterade aktuella politiska frågor. Det handlade både om sådana frågor utskottet fått information om under resan och frågor som är aktuella i det åländska lagtinget, såsom samhällsstrukturreformen, EU-val och EU-frågor samt utskottens arbetssätt.

Vid summering av resan kan konstateras att man slås av det visionära arbetssätt man har på Färöarna och det sätt på vilket man bedriver framåtsyftande politiskt arbete.
Delar av det åländska finans- och näringsutskottet på utfärd till grannön Nolsoe dit trafiken sköttes med snabbgående små passagerarbåtar. Från vänster utskottssekreterare Niclas Slotte samt medlemmarna Brage Eklund, Mika Nordberg och Jörgen Pettersson.
Färöarnas regeringskansli Landsstyret som ligger på Tinganes, det första man ser vid ankomsten till hamnen i Torshavn.
På plats i färöiska lagtinget där parlamentet består av 33 platser. Från vänster Annette Holmberg-Jansson, Tony Asumaa, Bardur Nielsen (ordförande i Färöarnas finansutskott), Jörgen Pettersson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Mats Perämaa och Mika Nordberg. (Foto: Niclas Slotte)
Finansministeriet på Färöarna stod värd för en intressant dag, fylld av information. Från vänster Mika Nordberg, Annette Holmberg-Jansson, Mats Perämaa, Färöarnas finansminister Jørgen Niclasen, Jörgen Pettersson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Tony Asumaa. (Foto: Niclas Slotte)
Finans- och näringsutskottet på plats inne i Torshavn på Färöarna. Från vänster ordförande Jörgen Pettersson, chefen för Färöarnas skeppsregister Hans Johannes á Brúgv, näringsminister Johan Dahl samt ålänningarna Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson, utskottssekreterare Niclas Slotte, Tony Asumaa, Mika Nordberg, Mats Perämaa och Brage Eklund.

Kommentarer

Populära inlägg