OECDs budskap till Åland

För att få ett finansiellt skadeskjutet Finland på benen krävs hårda bandage. Den inte särskilt överraskande slutsatsen levererade OECD:s generalsekreterare Angel Gurria och Finlands finansminister Jutta Urpilainen i onsdags. De huvudsakliga skälen är de ekonomiska konsekvenserna av befolkningens åldrande samt kommunalekonomin vilket tvingar fram reformer.

Jag har läst hela rapporten med stort intresse av det enkla skälet att det som händer i Finland är något vi på Åland måste förhålla oss till. Några spridda iakttagelser från beskedet till Finland (som på flera sätt också är ett besked till Åland):
 • Först det positiva som mer är en from förhoppning än snar verklighet. Den finländska ekonomin är på väg att återhämta sig men det råder stora osäkerhetsfaktorer. 
 • Sedan klarspråk. Det krävs betydande och beslutsamt arbete för att genomföra nödvändiga reformer vilket krävs för att få fart på tillväxten och konkurrenskraften i Finland gentemot omvärlden. Lyckas inte det finns det inte en chans att vi ska kunna upprätthålla vare sig levnadsstandard eller allmänt välmående bland medborgarna. 
 • Den finländska offentliga ekonomi måste konsolideras. I klartext: kommunerna måste bli färre.
 • Finlands befolkning åldras snabbare än i de flesta OECD-länderna vilket sätter stark press på de offentliga finanserna (pensionssystemet). Finländarna arbetar för kort tid och slutar i många fall redan vid sextiotre års ålder, vilket är alltför tidigt. Detta måste över tid åtgärdas, konstaterar OECD.
 • De finländska kommunerna är alltför små för att kunna hantera utbildning, social service och hälsovård. Därför uppmuntrar OECD Finland att fortsätta uppmuntra kommunerna till frivilliga fusioner och nerdragning av den service som inte är lagstadgad. Här kommer också skatteinstrumentet in som en viktig ingrediens och som något som bör användas.
 • För att alls vara med i framtiden understryker också OECD vikten av att ”boosta” (kommer inte på nåt bättre ord på svenska) och upmuntra uppfinningar, innovationer, nya tankar och grön tillväxt genom utbildning och forskning. Syftet är att fasa ut alla miljöfarliga ämnen, var än de finns. 

Det är ett tufft besked som OECD/Finland levererar och även om det sagts förut måste det nu understrykas. Åland drabbas också. Det måste åtminstone och i brådskande ordning ske en samordning av den sociala servicen på Åland. Landskapet har redan tagit över sjukvården och den större delen av utbildningsväsendet vilket har varit och är bra. Nu behöver även de sociala tjänsterna gå samma väg. Tror man av olika skäl att det inte är nödvändigt tror man, enligt min mening, fel.

Här kan man läsa en sammanfattning av OECD:s betyg på den finländska ekonomin, mest på engelska förutom siffrorna som talar sitt tydliga språk.

Finland genomgår just nu den andra nedgången i ekonomin sedan finanskrisen år 2008. Efter en uppgång som varade till och med år 2011 vände siffrorna neråt på nytt år 2012, vilket framgår av BNP-grafen nertill.

Den heldragna linjen är Finlands bruttonationalprodukt. Landet befinner sig fortfarande långt från den topp som uppnåddes i Nokias kölvatten år 2008, strax före finanskrisen. All den välfärd som då byggdes upp måste nu finansieras med lägre inkomster vilket vem som helst begriper är omöjligt. Därför måste det till förändringar.
Hela rapporten följer nertill (eller på denna länk):

Kommentarer

 1. Jack Christenbrunn15 februari 2014 kl. 11:56

  Under åren 2003-2012 ökade statens medellöner med 44 procent. I kommuner och inom den privata sektorn ökade lönerna med 35 procent. För att komma tillrätta med det finansiella underskottet bör lönerna sänkas inom stat (landskap) och kommun med minst 25 %. Statens ohemula löneökningar medför även ett enormt underskott i pensionssystemet framöver.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg