Finland vill visst ha sjöfart

Genom åren har det förvisso funnits skäl att tvivla men nu är nu och då är då och i dag står sjöfarten högt i kurs i Finland. Det står väldigt klart för mig efter att ha lyssnat till kommunikationsministeriets regeringsråd Lolan Eriksson som var på roadshow till Mariehamn i går. Hennes uppgift var att informera branschen och inbjudna om republikens arbete med att ta fram en vision för sjöfarten ända fram till år 2030. Till Mariehamn kom Eriksson dels för att berätta men också för att lyssna på berörda parter och för att diskutera den tunga utbildningssidan med Högskolan på Ålands rektor Edvard Johansson.

Att sjöfarten är viktig för Finland beror inte bara på någon sorts plötslig vurm för fartyg och redare. Branschen är nödvändig för att hålla landets industri vid liv och därmed skapa morgondagens intäkter och arbetsplatser. Det är mycket som står på spel, en snabb blick över landet just nu visar på oroväckande många industrivarsel över hela sfären: energi, metall, papper och så vidare. Genom att bygga framtidstro i sjöfarten försäkrar man sig om att i vart fall transportvägarna står redo den dag konjunkturen vänder. Som om det inte vore nog med de rent finansiella utmaningarna handlar det också om världsomspännande miljökrav, energieffektivitet och därmed teknik. Det har väl aldrig varit enkelt att vara redare, vilket var tydligt i pjäsen Segelfartygskungen, men frågan är om osäkerhetsfaktorerna varit lika många under tidigare nedgångar.

Det finns hur som helst en tydlig vilja från statsmakten av i dag att göra om och göra rätt. Inte minst visas det av attityden gentemot branschen. Från att ha haft en rätt stalinistisk approach finns det i dag gott om bevis på hjälpsamhet och beredvillighet vid berörda ministeier, inte minst när det gäller miljösatsningar. Fakta är att det bor i runda slängar åttiofem miljoner människor runtom Östersjön och att potentialen därför är stor när det gäller framtidens handel. Jag tror mycket på detta och även på de åländska rederiernas förmåga att hantera dagens utmaningar på ett lika framgångsrikt sätt som gårdagens.

Arbetet med att få fason på sjöfarten har jag tidigare berättat om i repriser. Som när den första arbetsgruppen tillsattes. Och om Sjöfartens dag. Även från lagets talarstol har jag tagit upp vikten av en stark åländsk shipping. För som med allt som är viktigt har vi fortfarande de svåraste frågorna framför oss. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara.


Regeringsrådet Lolan Eriksson drar upp riktlinjerna för Ålands och Finlands sjöfart i framtiden.

Kommentarer

Populära inlägg