Skattejakt i Botswana

Lagtingsarbetet blir aldrig enahanda. Och skulle det bli det beror det på en själv. I finans- och näringsutskottet har vi möjlighet att ständigt skaffa nya impulser, som exempelvis när vi godkänner och föreslår nya lagar som ska stoppa skatteflykt. Detta har jag även tidigare berört från ett schweiziskt perspektiv. Den här gången är Afrika målet. Så här lät det ungefär i måndags:
Fru talman,
Det är dags för ytterligare ett avtal av skattenatur och jag tar på nytt gärna tillfället i akt att sprida lite ljus över frågor som inte hör till lagtingets vardag. Botswana med sina två miljoner invånare är i dag på sätt och vis en ekonomisk framgångssaga med knappt åtta procents arbetslöshet och ett BNP som i stort sett har vuxit varje år sedan självständighetsförklaringen från Storbritannien 1966. Skälet till det är den privata diamantindustrin som hållit landet under armarna och i dag utgör en tredjedel av BNP och sjuttio procent av exportintäkterna. 
Trots det är det problemen som definierar Botswana och inte vilka problem som helst. Landet är världens hårdast drabbade av immunsjukdomen aids. Som mest har uppemot fyrtio procent av befolkningen under femtio år varit smittade. Även ekonomin vilar på en rätt svag grund och blir inte bättre av att man tror diamanterna tar slut om tjugo år. Botswana är också en skatt när det gäller nationalparker. Till exempel finns hela Afrikas största bestånd av savanndjur i Botswana.

Det är landet i korthet. Men Botswana är mer än så. Det är också nummer 41 på listan över länder med vilka Norden nu har avtal om informationsutbyte i fråga om skatteärenden. Med bland annat dagens framställan som grund blir det svårare att undvika beskattning. Det är ett viktigt arbete.

Myndigheterna i Norden rapporterar numera om indirekta effekter där nettoinflödet för betalningsströmmar ökat de senaste åren. Totalt kan det handla om mycket stora belopp. De nordiska ländernas skattemyndigheter får i och med avtalet med Botswana, tillgång till information om personer och företag som försöker undvika att betala skatt på inkomster och kapitalinvesteringar. Avtalet bidrar också till att avslöja tillgångar som inte har rapporterats i hemlandet.

Mot bakgrund av detta föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.
Tack.
De här små gynnarna hittar man i Botswana om man ger sig tid att leta.

Kommentarer

Populära inlägg