En strimma ljus för sjöfarten

Det har inte direkt regnat goda nyheter över sjöfarten på sistone. Globalt sett är det en bransch i kris. Lokalt hänger några av de åländska rederierna mot repen i den av världsmarknaden hårt utsatta ringen.


Shippingen är i goda stunder extremt lukrativ. I andra tider blir det varken plus eller minus. Just nu, eller inom en nära framtid, är det neråt för precis alla.


Det är inte första gången. Sjöfartsbranschen har genomlidit kriser förut. Skillnaden den här gången är att utbudet på tonnage troligen aldrig varit lika stort som i dag. Det bottnar i att rederierna, påhejade av utlåningslystna banker, då vi före 2008 fortfarande levde i en blomstrande högkonjunktur beställde nybyggen som om livet stod på spel. När botten sedan försvann ur hissen var efterfrågan på dessa tusentals splitternya fartyg borta. Marknaden klarade inte ens av att sysselsätta det befintliga tonnaget.


Därför är Västerhamn i dag en parkeringsplats för fartyg som befraktarna väljer bort. Därför är det goda nyheter i det besked som Kommunikationsministeriet i går kommunicerade ut. Regeringen tar i och med det sjöfartens stålbad på allvar. Det är på tiden, det är nödvändigt och det är bråttom. Rederier är långsiktiga och tålmodiga spelare. Men deras kassor är inte bottenlösa. Och ingen lever på luft.Kommunikationsministeriet: Sjötrafikens framtid och konkurrenskaft utreds av arbetsgrupp Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för sjötrafiken. Målet är att skapa en helhetsuppfattning av hur funktionsdugligheten hos sjötransporter och havsnäringar i Finland kan garanteras i framtiden.
– Sjöfart är Finlands utrikeshandel och man kan inte nog betona dess betydelse för Finlands konkurrensförmåga. Nu skapar vi oss en helhetsuppfattning av hur vi tänker klara oss i detta land bortom haven. Allt strängare miljöbestämmelser utgör exempelvis en utmaning i sig för utvecklingsarbetet, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen. Utöver sjötransporter, konkurrenskraft och miljöfrågor utreds i strategin utbildning och sysselsättning för branschen, sjöfart vintertid, hamnpolitik, sjöfartsstöd, sjösäkerhet och internationellt samarbete. Målet är att skapa en strategi för sjötrafiken som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer. I strategin analyseras förändringar under tidigare år och framtida utmaningar och riktlinjer för framtiden förbereds. Tryggandet av förutsättningarna för sjöfart är inskrivet i regeringsprogrammet. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna för en trafikpolitisk redogörelse. I arbetsgruppen ingår representanter för ett flertal ministerier och kommunikationsministeriets förvaltningsområdes ämbetsverk. Aktörer och organisationer inom branschen deltar i förberedandet i stor utsträckning. Som den förberedande arbetsgruppens ordförande fungerar trafikråd Piia Karjalainen och regeringsråd Lolan Eriksson. Arbetsgruppens verksamhetsperiod är 20.6.2012-31.12.2013.

Så här tjänar fartygen inga pengar. Tvärtom blir de på sikt en tung belastning för både rederier och finansiärer.
Midas låg ett tag utan sysselsättning i Mariehamn. Men tack vare goda kontakter och gott rykte har Godby Shipping i ett för åländsk sjöfart ovanligt steg befraktat henne som en linjebåt till Karibien där hon nu går på veckorutt mellan paradisöarna. Här är hon just nu.
Här är Misida är ska fartyg vara. Till sjöss med full fart framåt. Det betyder jobb och världshandel. De två enskilt viktigaste ingredienserna för tillväxt och välfärd. Kapten Pettersson berättar här hur det är att jobba till sjöss.
Beskedet från Kommunikationsministeriet i går kom lämpligt nog på ”Day of The Seafarers”, den 25 juni. Kapten Haddock har förtjänstfullt skrivit om denna märkesdag på sin blogg. Särskilt vi alla på Åland har skäl att ta detta med sjöfart på stort allvar. Det är den bransch som skapat det blomstrande örike vi i dag lever i.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg